Recent Submissions

  • Management of the mental resources of the enterprise 

    Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Kartashov, Evgen; Pivovarov, Konstantin; Kutashev, Igor; Voronina, Yuliia; Kuchai, Oksana (IAEME, 2020-06)
    The purpose of this study is to examine the relationships among transformational enterprise resource portfolio and mental aspect. An approach to systematization of elemental components of a resource portfolio based on ...
  • Інституціональне забезпечення інтегрованого розвитку підприємств легкої промисловості 

    Бойченко, Катерина Степанівна; Boychenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2020)
    Метою дослідження є визначення напрямів підвищення ефективності інституціонального забезпечення державного регулювання інтегрованого розвитку вітчизняних підприємств легкої промисловості з урахуванням зарубіжного досвіду. ...
  • Розвиток підприємств легкої промисловості через призму інтегрованості 

    Бойченко, Катерина Степанівна; Boychenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (Ужгородський національний університет, 2020)
    Метою статті є визначення основних тенденцій розвитку підприємств легкої промисловості України в контексті інтегрованості. Встановлено, що в Україні залишилась невелика кількість текстильних компаній. Виробництво тканин ...
  • Особливості формування ресурсного забезпечення діяльності підприємства 

    Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
    Досліджено теоретичні питання особливостей формування ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Визначено поняття ресурсного забезпечення та його основні складові. Наведено схему системи ресурсного забезпечення ...
  • Processes of managing information infrastructure of a digital enterprise in the framework of the «Industry 4.0» concept 

    Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Rudyk, V.; Riabchenko, O.; Kachynska, M.; Marynenko, N.; Shergina, L.; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Kovtun, V.; Ковтун, Вікторія Євгеніївна; Ковтун, Виктория Евгеньевна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Zhemba, A.; Kuchai, O. (ПП «Технологічний Центр», 2019)
    Проведено дослідження процесу управління інформаційною інфраструктурою цифрового підприємства в межах концепції «Індустрія 4.0». Визначено, що сучасні цифрові технології викликають експоненціальне зростання потоків даних, ...
  • Основні складові механізму забезпечення антикризової діяльності на підприємстві 

    Терентьєва, Олена Володимирівна; Teterntieva, Olena V.; Терентьева, Елена Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2014)
    Дослідження процесів антикризової діяльності та дій з їх забезпечення дозволило встановити суттєві розбіжності на понятійному рівні у аспекті методів, способів і механізмів виконання робіт. Тому було уточнено тлумачення ...
  • Система базових показників оцінювання рівня забезпечення антикризової діяльності підприємств 

    Терентьєва, Олена Володимирівна; Teterntieva, Olena V.; Терентьева, Елена Владимировна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2018)
    У статті розглянуто систему базових показників та індикаторів для оцінювання ефективності організаційно-економічного забезпечення антикризової діяльності підприємства. Запропоновано методики розрахунку економії витрат під ...
  • Process of resources provision management of the enterprise's activity with consideration of gender factor 

    Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Stefanyshyn, D.; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Buchynska, O.; Rozmetova, E.; Marusei, T.; Levchenko, Ia.; Smyrnova, I.; Zhytomyrska, T. (ПП «Технологічний Центр», 2018)
    Проведено дослiдження процесу управлiння ресурсозабезпеченням дiяльностi пiдприємств з урахуванням гендерного фактору. Визначено, що сьогодення вимагає вiд суб’єктiв господарювання при управлiннi ресурсним портфелем ...
  • Сучасні тенденції та можливості для сталого інноваційного розвитку економіки України в контексті Індустрії 4.0 

    Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Хмелевський, М. О.; Khmelevskyi, M.; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Хмельницький національний університет, 2018)
    Проаналізовано сучасні тенденції інноваційного розвитку країн світу та актуалізовано питання ідентифікації можливостей для сталого інноваційного розвитку економіки України за умов технологічних трансформацій сьогодення. ...
  • Ресурсний портфель як ключовий фактор ефективності ресурсозабезпечення діяльності підприємства 

    Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Харківський національний економічний університет, 2016)
    У статті розглянуто теоретико-методичні положення аналізу ефективності ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Визначено особливості діяльності підприємства, що пов’язана з використанням ресурсного портфеля та ...
  • Сутнісна характеристика та таксономія ресурсів підприємства 

    Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Херсонський державний університет, 2015)
    У статті проаналізовано ресурсні підходи до питання визначення таксономії ресурсів підприємства. Сформовано сучасні підходи та зазначено їх важливість для підвищення ефективності ресурсного забезпечення діяльності підприємства. ...
  • Influence of cost drivers on value-oriented management of investment activity of companies 

    Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Boniar, Svitlana; Ushenko, Natalya; Liezina, Anastasiia; Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Лезина, Анастасия Владимировна (LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives», 2019)
    Nowadays, there is a constant need to build an appropriate system for assessing the company`s value for shareholders, which implies that the company chooses an adequate model based on drivers, which allow making decisions ...
  • Пріоритетність процесів ресурсозабезпечення діяльності підприємства 

    Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Луцький національний технічний університет, 2016)
    У публікації підлягають розгляду теоретико-методичні положення аналізу ефективності ресурсозабезпечення діяльності підприємства. Визначено особливості діяльності підприємства, що пов’язані з використанням ресурсів та їх ...
  • A Business Culture Quantitative Analysis Method 

    Kukoba, Volodymyr; Кукоба, Володимир Павлович; Кукоба, Владимир Павлович; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Chebakova, Tetiana; Чебакова, Тетяна Олександрівна; Чебакова, Татьяна Александровна (EasyChair, 2020-05-23)
    The paper reveals multidimensional nature of enterprises business culture. The results of investigation show that business culture (BC) is a complex phenomenon, which is characterized by many aspects (dimensions). As now ...
  • Prerequisites for the creation of financial and credit infrastructure of support for agricultural enterprises in Ukraine 

    Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Ishchenko, Mykola; Іщенко, Микола Іванович; Ищенко, Николай Иванович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Domina, Oksana (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019)
    The study analyzed and summarized publications on the nature of the formation of financial and credit infrastructure, which is created in order to support agricultural enterprises. The functioning and development of ...
  • Valuable aspects in the enterprise management process 

    Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Liezina, A. V.; Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Лезина, Анастасия Владимировна; Zavyalova, M. V.; Зав’ялова, М. В.; Завьялова, М. В.; Lysenko, N. S.; Лисенко, Н. С.; Yavorska, A. F.; Яворська, А. Ф.; Яворская, А. Ф. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
    The main purpose of this article is to comprehensively explore the definition of value, its dissemination in enterprise management processes and the formation of a step-by-step view of providing value aspects for the ...
  • Comparative characteristics of public policy instruments in the EU and Ukraine 

    Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Domina, Oksana (ONG «Piattaforma scientifica europea», 2020-03-13)
  • Сучасний стан та перспективи розвитку агромашинобудування в Україні 

    Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Дьоміна, О. М. (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2020-04-30)
  • Створення конкурентоспроможної системи бізнес-процесів на підприємстві 

    Семенчук, Аліна Олександрівна; Semenchuk, Alina; Семенчук, Алина Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
    У статті розглянуто основні аспекти формування стійкої конкурентної системи бізнес-процесів підприємства на основі застосування принципів стратегічного планування. Це забезпечує підприємству сильну конкурентну позицію на ...
  • Управління конкурентними перевагами на засадах реконверсії 

    Семенчук, Аліна Олександрівна; Semenchuk, Alina; Семенчук, Алина Александровна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2009)
    У статті окреслено етимологію поняття "реконверсія", зв'язок даного поняття з процесом управління та утримання конкурентних переваг швейних підприємств. Наведено обгрунтування реконверсійної технології управління конкурентними ...

View More