Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

 

Recent Submissions

 • Shergina, Lidiya; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Kovtun, Vita; Ковтун, Віта Петрівна; Ковтун, Вита Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Teteruk K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Петренко, А. В.; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, Volodymyr; Кукоба, Владимир Павлович; Чебакова, Тетяна Олександрівна; Chebakova, Tetiana; Чебакова, Татьяна Александровна (Львівська економічна фундація, 2019)
  У статті наведено результати дослідження зміни об'єктивних параметрів, що характеризують рівень організаційної культури на підприємствах, які виготовляють вироби з пластмас. На основі узагальнення результатів теоретичного ...
 • Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Янголь, Ганна Вікторівна; Yanhol, Hanna; Янголь, Анна Викторовна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
  Метою статті є розробка алгоритму проектування процесу забезпечення стратегічної результативності підприємств з позиції теорії складності. Уперше визначено поняття «стратегічна результативність підприємства». Розкрито ...
 • Литюга, Юлія Володимирівна; Lityuga, Yulia; Литюга, Юлия Владимировна (Національний університет «Львівська політехніка», 2010)
  Визначено зміст інвестиційного потенціалу підприємства та розглянуто його значення і місце в потенціалі підприємства, обґрунтовано механізм організаційного забезпечення його розвитку. Названо основні фактори розвитку ...
 • Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Розглянуто передумови використання потенціалу співпраці ЗВО з бізнесом як складової економічному розвитку. Проаналізовано зарубіжний досвід структуризації елементів інтегрованої екосистеми інновацій, що забезпечує ...
 • Чухраєва, Наталія Миколаївна; Сhukhrayeva, Nataliya; Чухраева, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Розглянуто сутність цифрової економіки, розкрито її роль у розвитку бізнесу, в тому числі суб'єктів малого та середнього підприємництва, визначено тенденції цифровізації різних сфер суспільної життєдіяльності. Представлено ...
 • Чебакова, Тетяна Олександрівна; Chebakova, Tetiana; Чебакова, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Розглянуто вплив діджиталізації на організаційну культуру підприємства. Обґрунтовано доцільність цифризації на сучасних підприємствах. Зазначено вплив такого чинника як цифрова революція. The influence of digitalization ...
 • Сагайдак, Михайло Петрович; Sagaydak, M.; Сагайдак, Михаил Петрович; Джигірей, Олександра (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  На основі узагальнення різних наукових підходів щодо оцінювання ефективності е-комерції компанії сфери послуг запропоновано авторський підхід щодо розробки методичного інструментарію визначення ефективності Інтернет-трейдингу ...
 • Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Солоднюк, Сергій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Обґрунтовано доцільність застосування інформаційних технологій для підвищення якості надання медичних послуг, розглянуто складові концепції CALS та можливості її використання у процесах створення медичних інформаційних ...
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Жемба, Алла (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  В роботі проаналізовано стан управління інтелектуальною власністю та пошук шляхів інноваційного економічного розвитку країни. Досліджено причини виникнення міжнародних економічних конфліктів, як результат загострення ...
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Henefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Кирилюк, Оксана Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Проаналізовано основні тенденції розвитку суб’єктів господарювання розвинених країн світу. Описано діючі моделі забезпечення економічного зростання сучасних підприємств. Сформовано загальні рекомендації щодо орієнтирів ...
 • Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Стаття присвячена питанням методології патентних ландшафтів. Розглядається побудова патентних ландшафтів на основі кодів МПК та ключових термінів, що пов'язані з досліджуваною технологією. Наводяться напрямки використання ...
 • Тонюк, Марина Олександрівна; Toniuk, Maryna; Тонюк, Марина Александровна; Мюллер, Анна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  В роботі здійснено дослідження особливостей венчурногоінвестування стартапівУкраїни. Виявлені основні тенденції та проблеми венчурного фінансування бізнесу в Україні в умовах сьогодення; розглянуто найважливіші аспекти ...
 • Кужель, Марина Юріївна; Kuzhel, Maryna; Кужель, Марина Юрьевна; Кононенко, Марія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  У соціально-економічному просторі глобалізованої системи господарства серед потоку перманентних змін щодо отримання конкурентних переваг особливої уваги заслуговує діяльність, пов’язана з соціальною відповідальністю, як ...
 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Крижанівська, Олена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Досліджено стан розвитку українських Start-up на світовому ринку інноваційних проектів. Окреслено вектор функціональної активності підприємців при започаткуванні Start-up. Проведено порівняльний аналіз конкурентоспроможності ...
 • Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Калініченко, Олена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Проведено аналіз наукових праць за напрямом привабливості інноваційного підприємництва для інвестування. Досліджено розуміння поняття «інвестиційна привабливість», виявлення показників, що визначають інвестиційну ...
 • Мельникова, Олександра Анатоліївна; Melnykova, Oleksandra; Мельникова, Александра Анатольевна; Сметана, Євгенія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  У статті визначено економічну і соціальна роль розвитку малого бізнесу в Україні. Досліджено основні напрямки податкового стимулювання малого бізнесу в світі. Визначено пріоритетні напрямки податкових пільг для суб'єктів ...
 • Долгова, Людмила Іванівна; Dolgova, Lyumila; Долгова, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Розглянута роль управлінських інновацій у підвищенні ефективності виробництва з точки зору трьох різних аспектів: умов реалізації технічних (технологічних) нововведень; впливу на темп матеріалізації технічного прогресу; ...

View More