DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Наукова періодика КНЕУ >
Економіка та підприємництво >
2015 рік >
Випуск № 34–35 (частина 1) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19263

Название: Аналіз факторів, що впливають на споживчий вибір абітурієнтів на ринку освітніх послуг
Авторы: Ілляшенко, Сергій М.
Конопелько, Г. М.
Неділько, М. О.
Старків, І. Л.
Ключевые слова: ринок освітніх послуг
вища освіта
аналіз факторів впливу
споживчі переваги
маркетинг освітніх послуг
market of educational services
higher education
analysis that make influence on
customer benefits
marketing of educational services
рынок образовательных услуг
высшее образование
анализ факторов влияния
потребительские преимущества
маркетинг образовательных услуг
Submit Date: 2016-09-12T12:17:10Z
Issue Date: 2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Аналіз факторів, що впливають на споживчий вибір абітурієнтів на ринку освітніх послуг / С. М. Ілляшенко, Г. М. Конопелько, М. О. Неділько, І. Л. Старків // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 34–35, ч. 1. – С. 32–39.
Краткий осмотр (реферат): Викладено основні положення і результати практичної апробації методичного підходу до аналізу факторів, що впливають на вибір абітурієнтами ВНЗ і спеціальностей підготовки. Запропонований підхід дозволяє точно оцінити споживацькі запити на ринку освітніх послуг конкретного регіону як узагальнено, так і в розрізі випускників окремих закладів середньої освіти, що надає можливість обґрунтовано вести профорієнтаційну компанію, диференціювати заходи комплексу маркетингу освітніх послуг конкретних ВНЗ і підвищити тим самим їх дієвість.
There are stated the fundamental principles and results of a practical testing of the methodological approach to the analysis that make influence on the entrants’ choice of the university and a future profession. The proposed approach makes it possible to accurately assess consumer needs in the education market of a particular region, both generally and in the context of individual graduates of secondary educational institutions, that makes it possible to conduct a career-orientated campaign, differentiate the events of complex marketing of educational services of specific university and thereby increase their effectiveness.
Изложены основные положения и результаты практической апробации методического подхода к анализу факторов, которые влияют на выбор абитуриентами ВУЗ и специальностей подготовки. Предложенный подход позволяет точно оценить потребительские запросы на рынке образовательных услуг конкретного региона как обобщенно, так и в разрезе выпускников отдельных средних образовательных учреждений, что дает возможность обосновано вести профориентационную компанию, дифференцировать мероприятия комплекса маркетинга образовательных услуг конкретных ВУЗ и повысить тем самым их действенность.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19263
Appears in Collections:Випуск № 34–35 (частина 1)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
32-39.pdf471,11 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback