DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Наукова періодика КНЕУ >
Економіка та підприємництво >
2015 рік >
Випуск № 34–35 (частина 1) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19272

Название: Асортимент послуг вищої освіти: вітчизняні та зарубіжні реалії
Авторы: Кратт, О. А.
Ключевые слова: вища освіта
вищий навчальний заклад
бакалаврат
програма підготовки
напрям підготовки
спеціальність
higher education
higher education institution
bachelor’s degree
training program
training direction
specialty
высшее образование
высшее учебное заведение
бакалаврат
программа подготовки
направление подготовки
специальность
Submit Date: 2016-09-12T13:03:37Z
Issue Date: 2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Кратт О. А. Асортимент послуг вищої освіти: вітчизняні та зарубіжні реалії / О. А. Кратт // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 34–35, ч. 1. – С. 88–99.
Краткий осмотр (реферат): Розглянуто підходи до формування асортиментної політики в університетах США, Великобританії і Німеччині. Виявлено специфічні риси побудови програм підготовки бакалаврів у галузі економіки та менеджменту. Вектором розвитку української вищої освіти є інтеграція в європейський та світовий освітні простори. Порівняльний аналіз підходів до формування асортиментної політики в Україні та за кордоном виявив наявність принципових відмінностей. Реформування української системи вищої освіти відбувається в напрямку інтеграції в єдиний освітній європейський простір.
Approaches to the formation of assortment policy in universitech USA, UK and Germany. Identified specific features of construction of programs of preparation of bachelors in the field of economy and fur management. The vector of development of Ukrainian higher education is integration into European and world educational space. A comparative analysis of approaches to formation of the assortment policy in Ukraine and abroad revealed the existence of fundamental differences. The reform of the Ukrainian system of higher education takes place in the direction of integration in the unified European educational area.
Рассмотрены подходы к формированию ассортиментной политики в университетах США, Великобритании и Германии. Выявлены специфические черты построения программ подготовки бакалавров в области экономики и менеджмента. Вектором развития украинского высшего образования является интеграция в европейское и мировое образовательные пространства. Сравнительный анализ подходов к формированию ассортиментной политики в Украине и за рубежом выявил наличие принципиальных отличий. Реформирование украинской система высшего образования происходит в направлении интеграции в единое образовательное европейское пространство.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19272
Appears in Collections:Випуск № 34–35 (частина 1)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
88-99.pdf418 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback