DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Наукова періодика КНЕУ >
Економіка та підприємництво >
2015 рік >
Випуск № 34–35 (частина 1) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19311

Название: Вибір стратегії ціноутворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості компанії
Авторы: Чукурна, О. П.
Ключевые слова: інвестиції
інвестиційна привабливість
стратегії ціноутворення
цілі ціноутворення
investments
investment attractiveness
pricing strategies
pricing targets
инвестиции
инвестиционная привлекательность
стратегии ценообразования
цели ценообразования
Submit Date: 2016-09-14T07:05:02Z
Issue Date: 2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Чукурна О. П. Вибір стратегії ціноутворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості компанії / О. П. Чукурна // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 34–35, ч. 1. – С. 311–322.
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена проблемі вибору стратегії ціноутворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості компанії. Оцінка інвестиційної привабливості була проведена на прикладі підприємств українського вагонобудування за допомогою таких показників: коефіцієнт Р/Е-ratio; показник PEG; коефіцієнт PSR. Аналіз показників інвестиційної привабливості акцій дозволив виділити основні цілі інвестора, згідно з якими формується інвестиційна стратегія. У контексті інвестиційних стратегій було запропоновано використовувати стратегії певні ціноутворення, які корелюються з цілями ціноутворення. Результатом проведеного дослідження стала розробка матриці взаємозв’язку стратегій ціноутворення з інвестиційними цілями підприємства.
The article is devoted to the choice of pricing strategies depending on the evaluation of the investment attractiveness of the company. Assessment of investment attractiveness was held on the example of Ukrainian railcar using the following indicators: P/E-ratio; figure PEG; PSR ratio. Analysis of investment attractiveness of the shares of indicators allowed to identify the main objectives of the investor, which is formed according to the investment strategy. In the context of investment strategies have been proposed to use pricing strategies that are correlated with the pricing objectives. The result of the study was to develop a matrix interconnection pricing strategies with the investment objectives of the enterprise.
Статья посвящена проблеме выбора стратегии ценообразования в зависимости от оценки инвестиционной привлекательности компании. Оценка инвестиционной привлекательности была проведена на примере украинского вагоностроения с помощью следующих показателей: коэффициент Р / Е-ratio; показатель PEG; коэффициент PSR. Анализ показателей инвестиционной привлекательности акций позволил выделить основные цели инвестора, согласно которым формируется инвестиционная стратегия. В контексте инвестиционных стратегий было предложено использовать стратегии ценообразования, которые коррелируются с целями ценообразования. Результатом проведенного исследования стала разработка матрицы взаимосвязи стратегий ценообразования с инвестиционными целями предприятия.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19311
Appears in Collections:Випуск № 34–35 (частина 1)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
311-322.pdf462,11 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback