Випуск № 34–35 (частина 2)

 

Recent Submissions

 • Попова, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто проблеми розвитку маркетингу стейкхолдерів на підприємствах транспортно-логістичної системи, як концепції, що має значно ширший погляд на маркетингову діяльність, ніж традиційний маркетинг. На основі ...
 • Żbikowska, Agnieszka (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The purpose of the article is to present the significance of national culture for broadly-understood activities in the scope of international marketing. National culture may affect the selection of market entry modes, ...
 • Яшкіна, Оксана І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті наведено напрями та методи маркетингових досліджень інноваційних технологій в залежності від етапу інноваційного циклу. Запропоновано параметри, за якими технології слід порівнювати з аналогами для оцінки ...
 • Шумейко, Володимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проведено дослідження можливостей і розробка напрямків просування експортної продукції АПК України, а також шляхів підвищення її конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Визначено необхідність інтенсифікації ...
 • Шевченко, Олена Леонідівна; Шевченко, Елена Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто основні особливості та підходи до реалізації брендингу, враховуючи кон’юнктурні чинники ринків споживчих і промислових товарів. Розкрито специфічні риси споживачів, моделі їх поведінки та прийняття ...
 • Ткаченко, М. А.; Силенко, С. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Ситуація, в якій опинилася Україна на сучасному етапі, зумовила формування нових, специфічних умов функціонування промислових підприємств, які характеризуються високим рівнем невизначеності. Висока ймовірність виникнення ...
 • Сержук, Анастасія Володимирівна; Сержук, Анастасия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розкрито еволюційні аспекти щодо сутності та розвитку маркетингу закупівель. Проаналізовано передумови виникнення, етапи та особливості розвитку в Україні та світі. У статті використано методи логічного та ...
 • Саламін, О. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Аналізуються умови та можливості здійснення маркетингової діяльності різними за розмірами та організаційними формами сільськогосподарськими підприємствами. Показано проблеми застосування основних елементів маркетингу в ...
 • Окландер, Т. О.; Серьогіна, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто значення індексу глобальної конкурентоспроможності. Вказано його складові у вигляді основних компонентів. Визначено необхідність комплексного впливу компонентів на економічну політику. Проаналізовано позицію ...
 • Окландер, Михайло Анатолійович; Педько, І. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті наведено науково-методичний інструментарій отримання прогнозів продажів нової продукції промисловими підприємствами-виробниками бетону. Запропоновано використовувати два методи оцінювання збуту нової продукції. ...
 • Мальчик, М. В.; Коротун, О. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті висвітлено ключові чинники інвестиційної привабливості туристичних об’єктів, проблеми і перешкоди у справі заохочення інвестицій в інфраструктуру туризму та окреслені заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості ...
 • Савич, Олександр Петрович; Савич, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Сучасний глобальний ринок легкових автомобілів є основою економіки світу. Автомобільний ринок є значною частиною як глобального товарного ринку, так і ринку України. Ринок автомобілів є одним з найконкурентніших ринків, і ...
 • Легеза, Д. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Методика дослідження конкурентоспроможності проводиться через використання інтегрального показнику. Це надає можливість розрахувати та порівняти між собою конкурентоспроможність різних видів продукції протягом 2012—2014 ...
 • Куліш, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проведено аналіз стану ринку молока Запорізької області. Виявлено основні проблеми формування пропозиції на ринку молока. Визначено роль держави в створенні конкурентних умов функціонування на ринку молока та ...
 • Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Кривещенко, Виктория Витальевна; Павленко, Анатолій Федорович; Павленко, Анатолий Фёдорович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій закономірно виникає потреба дослідження особливостей формування логістичного процесу на складі.
 • Зав’ялова, М. В.; Сагайдак, М. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті приділено увагу з’ясуванню сутності та узгодженості у визначенні понять «компетенція» та «компетентність», які в літературних джерелах іноді ототожнюються. Актуалізовано питання формування набору компетенцій ...
 • Дерев’янченко, Тетяна Єгорівна; Деревянченко, Татьяна Егоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено теоретичні аспекти змісту маркетингового аудиту можливостей підприємства. Застосування маркетингового аудиту уможливлює найоптимальніше використання сучасних підходів у плануванні, організації, контролі ...
 • Давиденко, О. Л. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті обґрунтовано роль товарного асортименту у здійсненні комерційної і маркетингової діяльності у системі управління підприємством. Проведено аналітичне дослідження необхідності управління та формування товарного ...
 • Голіцин, Андрій Миколайович; Голицын, Андрей Николаевич; Штуль, Валентин Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті визначено сутність концепції ринкової орієнтації компанії, принципову її відміну від традиційної маркетингової, наведено анкету для дослідження рівня ринкової орієнтації компаній, узагальнено дані опитувань ...
 • Голишева, Є. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проаналізовано виникнення клієнтоорієнтованої концепції ведення бізнесу. Наведені відмінності між підприємством, яке орієнтоване на товар, та підприємством, яке орієнтоване на споживача. Визначено переваги та ...

View More