Browsing Випуск № 91 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tkachenko, M. A.; Ткаченко, Микола Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-29)
  In the article, the ways of solving the problem of effective IT project risk management are considered. Modern directions of improving IT project risk management processes are analyzed and the approach based on project ...
 • Kishchenko, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The article describes a method for determining the optimal duration of the document life cycle by a simulation model based on Petri nets. The parameters of this model are determined by the genetic algorithm. The author ...
 • Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Ігор Германович; Манцуров, Игорь Германович; Mantsurov, Dmitry I.; Манцуров, Дмитро Ігорович; Манцуров, Дмитрий Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The article is devoted to analysis of dependency between economic development growth and proportions and quality of public and state institutions. It is proved that a significant decline of GDP volume during the years ...
 • Khrapunova, Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  In recent years increasing attention is given to various aspects of demographic expansion that, according to the author’s point of view, results in some countries a significant impact on national security level in these ...
 • Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, O. E.; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The aim of the article is to improve the formal mathematical model for calculating the total cost of ownership (TCO) analysis services «cloud computing». The work considers the specifics of cloud computing and the problem ...
 • Коломійчук, Олег Петрович; Kolomiychuk, O. P.; Коломийчук, Олег Петрович; Шуклін, Герман Вікторович; Shuklin, G. V.; Шуклин, Герман Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі застосовано математичний апарат і теорію керування, для забезпечення інформаційної безпеки фондової біржі. Побудовано математичну модель інформаційної безпеки фондової біржі, наводяться приклади застосування досліджень.
 • Галузинський, Георгій Петрович; Galuzinsky, G. P.; Галузинский, Георгий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто основні компоненти і принципи побудови користувацького інтерфейсу та запропоновано підхід до стандартизації початкових етапів його проектування, на яких закладається основа забезпечення якості інтерфейсу користувача ...
 • Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Викладено етапи розвитку становлення криптографічного захисту інформації. Висвітлено проблеми захисту даних в інформаційних системах і проблеми розподілу ключів у криптографії. Розглянуто шляхи розв’язку проблем з ...
 • Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kissel, T. M.; Кисель, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  В даній статті розглянуто класичні підходи до оцінювання ймовірності банкрутств банківських систем. Проведено моделювання діагностики банкрутств, заснованих на методах штучного інтелекту з використанням алгоритму зворотного ...
 • Ткач, Олег Валентинович; Tkach, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі проаналізовано сучасний стан земельних ресурсів країни. Показано інтенсифікацію ерозійних процесів в Україні та світі. Доведено необхідність інвестування для збереження та відтворення родючості ґрунтів. Для ...
 • Волощук, Сергій Дмитрович; Voloshchuk, S. D.; Волощук, Сергей Дмитриевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Jurkiewicz, O. M.; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто динамічну модель щільності розподілу акцій з дискретними початково-крайовими умовами. Систему початково-крайових умов перетворено до інтегрального вигляду. Побудовано функцію щільності розподілу акцій, яка є ...
 • Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, O. S.; Катунина, Ольга Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі проаналізовано сучасні підходи до розробки інструментарію прогнозування процесів насичення споживчого ринку. За допомогою моделі Вольтерра взаємодії видів досліджено можливі наслідки конкуренції однотипної промислової ...
 • Хорошко, В. О.; Khoroshko, V. O.; Майсак, Т. В.; Maysak, T. V.; Дахно, Н. Б.; Dakhno, N. B. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена актуальному питанню: застосуванню варіаційно-градієнтного підходу до розв’язання систем інтегро-диференціальних рівнянь, за допомогою яких моделюється і аналізується стан захищеності інформаційно-комунікаційних ...
 • Грицюк, П. М.; Hrytsiuk, P. M.; Бачишина, Л. Д.; Bachyshyna, L. D. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Виконано статистичний аналіз врожайності зернових для областей України за період 1955–2013 рр. Для відображення складної динаміки врожайності використаний полілінійний тренд. Отримано трендові моделі використані для ...
 • Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ihnatova, U. V.; Игнатова, Юлия Владимировна; Бєгун, Анатолій Володимирович; Begun, Anatoliy; Бегун, Анатолий Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті запропоновано представити роботу інформаційного вузла, який атакується великою кількістю зовнішніх запитів, у вигляді стохастичної моделі масового обслуговування. Запропонована модель та визначені на її основі ...
 • Доценко, С. І.; Dotsenko, S. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Як відомо, проблема захисту інформації є однією з найбільш актуальних і важливих завдань в інформації. Для того, щоб розглянути цю проблему всебічно, необхідно вибрати адекватні математичні моделі. Один із способів, щоб ...
 • Єрін, Дмитро Леонідович; Yerin, D. L.; Ерин, Дмитрий Леонидович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглядається «Міжнародна інвестиційна позиція» як джерело інформації про міжнародні потоки капіталу, про масштаби і ступінь інтеграції національної фінансової системи до глобального середовища.
 • Рзаєв, Дмитро Олександрович; Rzaiev, D. O.; Рзаев, Дмитрий Александрович; Рзаєва, Світлана Леонідівна; Rzaieva, S. L.; Рзаева, Светлана Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення процесу управління господарською діяльністю, рішенню проблем організації економічного аналізу, застосування в практиці управління новітніх інформаційних технологій, ...
 • Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsyn, V. K.; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович; Syslov, O. P. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена питанням урізноманітнення функції контролю процесу керування організаційною системою на підставі використання таких функцій інтелектуальної спрямованості, як аналіз, оцінювання і діагностика її стану.
 • Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі наведено аналіз найважливіших проблем сучасності: безпеки інформаційних і комунікаційних систем, захисту від атак за наявності інформаційних війн, розробки при цьому моделі власної поведінки учасника кіберпростору. ...

Search DSpace


Browse

My Account