Browsing Випуск by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Lyudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-12-27)
  В статті обґрунтовано можливість використання окремих стратегічних інструментів для розв’язання існуючих проблем розвитку експортного потенціалу вітчизняних сироробних підприємств, запропоновано використовувати при виборі ...
 • Мазурок, П. П.; Mazurok, P.; Мазурок, П. П.; Панчук, А. Г.; Panchuk, A.; Панчук, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-12-28)
  Теоретично обґрунтовується економічна категорія «ефективні робочі місця», використовується методологічний підхід для визначення орієнтованої щорічної вартості відтворення одного нині діючого в Україні робочого місця, ...
 • Камишніков, Роман Вікторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-01)
  Стаття присвячується проблемам маркетингу фармацевтичних підприємств. Розглянута система засобів фармацевтичного маркетингу.
 • Малий, Р. І.; Malyj, R.; Малый, Р. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-03)
  На прикладі зарубіжних країн розглянуто тенденції розвитку сектору небанківських фінансових послуг. Проаналізовано такі його складові елементи як фінансовий лізинг, венчурний капітал, інститутів спільного інвестування та ...
 • Фурман, Василь Миколайович; Furman, V.; Фурман, Василий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04)
  Проведені дослідження сукупності проблем, які стримують поступальний розвиток страхової галузі вітчизняної економіки. Сформований автором власний підхід до основних їх груп та деяких загальновизнаних проблемних питань страхування.
 • Лук’янчук, О. В.; Lukjanchuk, O.; Лукьянчук, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04)
  Однією з основних тенденцій формування системи міжнародних економічних відносин є процес глобалізації. Він забезпечує тісну взаємодію всіх держав світу та посилює їх економічну взаємозалежність. Цілі країни принципово ...
 • Бєляєв, Олександр Олександрович; Belyaev, Oleksandr; Беляев, Александр Александрович; Сукноваленко, Валентина Миколаївна; Suknovalenko, Valentyna; Сукноваленко, Валентина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04)
  Автори дослідили стан ринку праці України, сформовану модель економічної людини і зосередили увагу на регулюючих параметрах, серед яких бюджетні підойми, ефект мультиплікатора, закон А. Оукена.
 • Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna; Ольшевская, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-04)
  В статті розглянуті деякі аспекти з інституційного регулювання зовнішньої української міграції, роль міграційних процесів в сучасному глобалізованому суспільстві, проблеми регулювання трудових міграційних процесів, визначено ...
 • Чуднова, Олена Костянтинівна; Chudnova, Olena; Чуднова, Елена Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-06)
  В статті розглянуті і проаналізовані основні складові системи оплати праці в Україні, зокрема мінімальна заробітна плата, яка займає особливе місце в організації оплати праці, та відмічені основі умови успішного функціонування ...
 • Попова, В. В.; Popova, V.; Попова, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-09)
  Приріст реального ВВП в Україні підпорядкований класичним економічним циклам. Для регулювання циклів необхідна державна політика економічного розвитку з врахуванням вітчизняних особливостей і закордонного досвіду. В статті ...
 • Кожемякіна, Тетяна Володимирівна; Koshemyakina, Tetyana; Кожемякина, Татьяна Владимировна; Маловічко, А. С.; Malovichko, A.; Маловичко, А. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-10)
  В статті розглянуті проблеми розвитку і удосконалення економічного механізму природокористування в Україні. Визначено, що вказаний механізм включає дві підсистеми, що регулюють на макро- та мікрорівні питання взаємодії ...
 • Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, Olga; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-10)
  У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва у працях М. Туган-Барановського та вплив його розробок на розвиток теорії підприємництва Й. А. Шумпетера
 • Скачков, О. М.; Sachkov, O.; Скачков, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-12)
  Метою статті є висвітлення теоретико-методологічних підходів до формування цін на продукцію сільгосппереробки. У статті висвітлено основні принципи ціноутворення на продукцію сільгосппереробки, викладено основні методологічні ...
 • Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, V.; Волощенко, Виктория Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-13)
  В даній статті визначено причини, що змусили українські підприємства приймати участь у операціях з імпортною давальницькою сировиною (ДС); узагальнено негативні наслідки від використання імпортної ДС українськими підприємствами ...
 • Поздняков, О. І.; Pozdnyakov, O.; Поздняков, О. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-17)
  Банки в усьому світі сильніше за підприємства інших видів діяльності підлягають державному нагляду, оскільки вони є сховищами для суспільних ліквідних коштів, використовують останні для надання позик і інвестицій, виступають ...
 • Антонченко, Мирослава Юріївна; Antonchenko, Myroslava; Антонченко, Мирослава Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-17)
  Проблема якості і конкурентоспроможності продукції носить у сучасному світі універсальний характер. Конкурентоспроможність — концентроване вираження всієї сукупності можливостей країни, будь-якого виробника створювати, ...
 • Ліщук, Н. П.; Lіshchuk, N.; Лищук, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-17)
  В статті визначаються особливості та основні риси японської економічної моделі. В ній аналізуються соціально-економічна та політична система Японії, розкриваються причини трансформації економічної моделі Японії та висвітлюється ...
 • Соколова, Є. В.; Sokolova, T.; Соколова, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
  Проблема мінімізації ризиків представляє собою особливий науковий інтерес. В останній час інвесторів по всьому світу цікавлять ризики, пов’язані з проблемами загального характеру, які посилюються глобалізацією економіки, ...
 • Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
  Знайдено наближений розв’язок нелінійної задачі пошуку мінімуму функції прогнозованих витрат. Задача зводиться до розв’язання нелінійної системи рівнянь, що містить параметр. Для розв’язання цієї системи застосовується ...
 • Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
  Приведено результати практичного відшукання важливих характеристик (області стійкості цін при змінюваності однієї складової, часу встановлення ціни, точності перехідного режиму, число коливань, тощо) процесу встановлення ...

Search DSpace


Browse

My Account