Кафедра менеджменту

 

Recent Submissions

 • Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05)
 • Бутенко, Наталія Юріївна; Butenko, Nataliia; Бутенко, Наталия Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11)
 • Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Молодоженя, Марина Сергіївна; Molodozhenia, Maryna; Молодоженя, Марина Сергеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  У статті розглядається широке коло науково-практичних питань, які характеризують стан і визначають проблеми економічного управління та шляхи їх вирішення. У дослідженні використана методологія Enterprise Performance ...
 • Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна (ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи», 2015)
  Обґрунтовано цільові параметри інноваційного розвитку на основі бенчмаркінгового підходу; розроблено пропозиції щодо формування внутрішніх цільових систем інноваційності на підприємствах та переліку показників плану ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
 • Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03)
  Визначена практична актуальність та теоретична не розробленість проблематики формування системі інноваційного менеджменту в українських бізнес-організаціях. Викладені рекомендації європейського стандарту CEN/TS 16555-1:2013 ...
 • Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolieva, Tetiana; Соболева, Татьяна Александровна; Борзіло, Юлія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03)
  В результаті проведеного дослідження окреслено підходи до розгляду сутності та змісту управління інтелектуальною власністю, наголошено на необхідності застосування комплексного інтегрованого підходу до здійснення такого ...
 • Крамаренко, Анна Олександрівна; Kramarenko, Anna O.; Крамаренко, Анна Александровна; Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro O.; Барабась, Дмитрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено основні складові інноваційної політики України, у т.ч. законодавчу базу, об’єкти, суб’єкти, принципи та призначення. Узагальнено світовий досвід використання фіскальних інструментів стимулювання інновацій ...
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, T. V.; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Короткова, Ксенія Олександрівна; Korotkova, K. O.; Короткова, Ксения Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто зміст категорії «відповідальність» та визначено сутність колективної діяльності і колективної відповідальності. Викладено гіпотезу про позитивне сприйняття майбутніми менеджерами ідей концепції колективної ...
 • Соболь, Сергій Миколайович; Шершньова, Зоя Євгенівна; Лігоненко, Лариса Олександрівна; Гарафонова, Ольга Іванівна; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Лазаренко, Юлія Олександрівна; Шатілова, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  Конференція спрямована на обговорення результатів новітніх вітчизняних і закордонних досліджень у сфері менеджменту організацій; стратегічного, корпоративного управління; сталого інноваційного розвитку підприємств та ...
 • Шатілова, Олена Володимирівна; Shatilova, Olena; Шатилова, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  Розглянуто зміну парадигм теорії організації під впливом цифрової трансформації. Досліджено еволюцію теорії організації. Обґрунтовано необхідність доповнення меж теорії організації параметрами «матеріальної та віртуальної» ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  Представлені інституціональні, регуляторні і технологічні післякризові зміни бізнес процесів у відповідності до міжнародного законодавства щодо регулювання фінансових ринків.
 • Lazarenko, Yuliia; Лазаренко, Юлія Олександрівна; Лазаренко, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  The paper intends to explore the knowledge sharing processes in modern organizations in the digital age. It investigates the essential characteristics of knowledge-sharing organizations and provides a set of guidelines to ...
 • Віннікова, Інна Ігорівна; Vinnikova, Inna; Винникова, Инна Игоревна; Марчук, Світлана Василівна; Marchuk, Svetlana; Марчук, Светлана Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  Тези присвячені особливостям формування цифрових технологій, використання яких впливає на розвиток бізнес-організацій в Україні, підвищуючи їх конкурентоноздатність та мобільність в епоху глобалізації.
 • Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolieva, Tetiana; Соболева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  В статті відзначено зростаючий тренд активності в сфері інтелектуальної власності в світових показниках поданих заявок на реєстрацію патентів, торгових марок та промислових зразків. Визначено найактивніші країни та компанії ...
 • Граждан, Олександр Броніславович; Grajdan, Oleksandr; Граждан, Александр Брониславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  В сучасних умовах набуває актуальності питання побудови інтегрованої системи управління людськими ресурсами, а також визначення її ролі і місця в системі управління організацією. Правильно побудована інтегрована система ...
 • Бутенко, Наталія Юріївна; Butenko, N. Y.; Бутенко, Наталия Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  Особливості сучасного стану економічного розвитку обумовлюють необхідність переосмислення основних підходів до формування фахівців в галузі економіки та менеджменту. Задоволення потреби бізнесу в фахівцях з широким спектром ...
 • Andjelkovic, Maja; Radosavljevic, Dragana; Soboleva, Tetiana; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Соболева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  The appointment of an executive director is one of the most important issues for each organization. Governing or supervisory boards, in the context of keeping personnel policy and career planning, often find themselves in ...
 • Шершньова, Зоя Євгенівна; Shershnyova, Zoya; Шершнёва, Зоя Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  Стаття присвячена дослідженню ролі локальних та комплексних стратегій як інструментів стратегічного розвитку та реорганізації організаційних структур управління бізнес-організацій.
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  Ідентифіковано характер первісної операційної стратегії. Визначені основні трансформації поглядів на спрямованість операційної стратегії підприємства. Розкрито актуальну спрямованість операційної стратегії сучасної ...

View More