Now showing items 21-40 of 191

  • Економіка та організація інноваційної діяльності 

   Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Гончарова, Наталія Петрівна; Goncharova, Natalya; Гончарова, Наталия Петровна; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
   Посібник містить типову навчальну програму курсу «Економіка та організація інноваційної діяльності», комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, ...
  • Економіка підприємства 

   Грещак, Михайло Григорович; Колот, Володимир Михайлович; Наливайко, Анатолій Петрович; Покропивний, Сергій Федорович; Сай, В. М.; Соболь, Сергій Миколайович; Федонін, Олексій Сергійович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999)
   У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питанняформування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. ...
  • Економіка підприємства 

   Покропивний, Сергій Федорович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Колот, Володимир Михайлович; Колот, Владимир Михайлович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999)
   Збірник містить практичні задачі та конкретні ситуації з усіх основних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних задач. Задачі мають ...
  • Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Іванов, Ігор Аркадійович; Иванов, Игорь Аркадьевич; Москаленко, Олена Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
   Навчальний посібник «Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі» присвячено розгляду сутності активних методів навчання, їх місце і роль в освітньому процесі, а також сфери прикладного використання. ...
  • Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування 

   Покропивний, Сергій Федорович; Соболь, Сергій Миколайович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Шапринська, Лада Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   У навчально-методичному посібнику за навчальною програмою курсу «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування» основну увагу приділено навчально-методичному забезпеченню всіх тем курсу. Для кожної теми послідовно ...
  • Бізнес-діагностика підприємства 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти бізнес-діагностики діяльності підприємств, як невід’ємної складової проектів різних напрямів. Запропоновано кілька різнопланових методик проведення ...
  • Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування 

   Покропивний, Сергій Федорович; Соболь, Сергій Миколайович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
   У другому, значно доповненому, виданні навчального посібника викладено теоретичні, методологічні й практичні питання бізнес-планування як сучасного важливого напрямку становлення та розвитку підприємництва в Україні. Подано ...
  • Оптимізація бізнес-процесів 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У навчальному посібнику послідовно та логічно викладено теоретичні, методичні й практичні питання формування та організації системи бізнес-процесів на підприємстві, рекомендації щодо її інтеграції до загальної системи ...
  • Контролінг 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування та організації системи контролінгу на підприємстві її інтеграції до загальної системи управління підвищення ефективності ...
  • Бізнес-діагностика підприємства 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   У посібнику авторського колективу викладачів кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» висвітлено ключові теоретичні, методичні та практичні аспекти здійснення ...
  • Економіка підприємства 

   Покропивний, Сергій Федорович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Колот, Володимир Михайлович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
   У збірнику представлено практичні завдання та ситуації з усіх основоположних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних завдань. ...
  • Економічна безпека бізнесу 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzemko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Капарулін, Іван Сергійович; Kaparulin, Ivan; Капарулин, Иван Сергеевич; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleg; Швыданенко, Олег Анатольевич; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У навчальному посібнику висвітлено ключові теоретичні, методичні та практичні аспекти забезпечення економічної безпеки бізнесу. Висвітлено сутність, роль та передумови формування економічної безпеки підприємств. Докладно ...
  • Капітал підприємства: формування і використання 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Корж, Роман Віталійович; Бортнік, Анастасія Миколаївна; Bortnik, Anastasia; Бортник, Анастасия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   В навчальному посібнику висвітлено ключові теоретичні, методичні та практичні аспекти раціонального формування та ефективного використання капіталу суб’єктів господарювання. Основний навчальний матеріал подано у вигляді ...
  • Економіка підприємства 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Гончарова, Наталія Петрівна; Goncharova, Natalya; Гончарова, Наталия Петровна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Колот, Володимир Михайлович; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   У підручнику висвітлено ключові теоретичні, методичні та практичні аспекти забезпечення ефективного господарювання й розвитку основної структурної ланки економічної системи – підприємства. Основний навчальний матеріал ...
  • Экономика предприятия 

   Грещак, Михаил Григорьевич; Грещак, Михайло Григорович; Колот, Владимир Михайлович; Колот, Володимир Михайлович; Наливайко, Анатолий Петрович; Наливайко, Анатолій Петрович; Покропивный, Сергей Фёдорович; Покропивний, Сергій Федорович; Сай, В. Н.; Соболь, Сергей Николаевич; Соболь, Сергій Миколайович; Федонин, Алексей Сергеевич; Федонін, Олексій Сергійович; Швыданенко, Генефа Александровна; Shvydanenko, Genefa; Швиданенко, Генефа Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
   В учебнике последовательно изложены теоретические, методологические и практические вопросы формирования и развития экономики предприятия. Дана общая организационно-экономическая характеристика предприятия как субъекта ...
  • Економіка підприємства 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Грещак, Михайло Григорович; Колот, Володимир Михайлович; Мендрул, Олександр Гаррійович; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Соболь, Сергій Миколайович; Федонін, Олексій Сергійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   У підручнику авторського колективу викладачів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана комплексно і послідовно викладено теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування, функціонування ...
  • Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу 

   Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Дубинський, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   Навчально-методичний посібник «Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу» розглядає принципи впровадження інноваційних методів навчання у процес підготовки (перепідготовки) спеціалістів для сфери підприємництва.
  • Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса 

   Деревянко, Елена Георгиевна; Derevianko, Olena; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Репина, Инна Николаевна; Repina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна; Дубинский, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   Учебно-методическое пособие «Современные тренинговые технологи обучения ведению бизнеса» рассматривает принципы внедрения инновационных методов обучения в процесс подготовки (переподготовки) специалистов для сферы ...
  • Контролінг 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна; Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   У посібнику викладено навчально-методичні матеріали, призначені для самостійного опанування та поглиблення вивчення курсу «Контролінг». До складу посібника увійшли типова навчальна програма курсу, навчально-методичне ...
  • Економіка підприємства 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Гончарова, Наталія Петрівна; Goncharova, Natalya; Гончарова, Наталия Петровна; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzyubenko, Lyubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Капарулін, Іван Сергійович; Kaparulin, Ivan; Капарулин, Иван Сергеевич; Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Sergiy; Позняк, Сергей Владимирович; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович; Юр’єва, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У навчально-методичному посібнику відповідно до нормативної програми комплексно і послідовно викладено теоретико-методичні та прикладні аспекти формування, функціонування й розвитку економіки підприємства. Разом з розгорнутою ...