Recent Submissions

 • Оцінювання персоналу 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У навчальному посібнику розкрито місце оцінювання працівників в управлінні персоналом, інструментарій оцінювання персоналу, методи збирання та оброблення інформації про працівників. Розглянуто різні підходи та технології ...
 • Управління брендом роботодавця 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління брендом роботодавця, зокрема проаналізовано понятійний апарат, розглянуто взаємозв’язок бренду роботодавця зі стратегією ...
 • Технології управління персоналом 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У навчальному посібнику викладено технології аналізу робіт, розроблення критеріїв підбору персоналу, пошуку кандидатів на вакантні посади, проведення інтерв’ю і тестування; розкрито специфіку підбору персоналу ...
 • Економічний аналіз 

  Болюх, Михайло Антонович; Болюх, Михаил Антонович; Бурчевський, Володимир Зосимович; Горбаток, Микола Іванович; Горбаток, Николай Ивановач; Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович; Івахненко, Валентин Михайлович; Ивахненко, Валентин Михайлови; Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна; Кириленко, Сергій Анатолійович; Кириленко, Сергей Анатольевич; Киселюк, Людмила Федорівна; Марушевська, Валентина Іларіонівна; Марушевская, Валентина Илларионовна; Матієнко-Зубенко, Ірина Ігорівна; Матиенко-Зубенко, Ирина Игоревна; Мельничук, Ольга Арсентіївна; Мельничук, Ольга Арсентьевна; Мец, Валентина Олександрівна; Папенко, Алла Олександрівна; Папенко, Алла Александровна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Петрович, В. В.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Чумаченко, Микола Григорович; Чумаченко, Николай Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
  Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено метоику вивчення господарських процесів, проведення фінансо-вого аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ...
 • Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: міжпредметний тренінг 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Петро Геннадійович; Петрашко, Пётр Геннадьевич; Мартинюк, Олена Віталіївна; Martynyuk, Olena; Мартынюк, Елена Витальевна; Кир’якова, Марина Євгенівна; Kiriakova, Maryna; Кирьякова, Марина Евгеньевна; Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Навчальний посібник являє собою дидактичну модель організації тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності». Складається із 20 тем, вивчення яких дозволяє сформувати комплекс компетенцій ...
 • Історія економічної думки України 

  Корнійчук, Людмила Яківна; Korniychuk, Ludmyla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004-06-02)
  У навчальному посібнику проаналізована історія економічної думки України від найдавніших часів до сучасності. Розглянуті економічні питання в друкованих джерелах Київської Русі, козацько-гетьманської доби. Простежена ...
 • Менеджмент персоналу підприємства 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, V. H.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Практикум складено на основі програми навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу підприємства». Він призначений для аудиторних і практичних занять, а також для самостійного вивчення дисципліни.
 • Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва 

  Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Запропонований навчальний посібник дає можливість студенту отримати цілісну систему необхідних знань про технологію більшості виробничих процесів від одержання сировини до готової продукції рослинництва і тваринництва. ...
 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

  Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
  Запропонований навчальний посібник дає можливість студенту отримати цілісну систему необхідних знань про технологію більшості виробничих процесів від одержання сировини до готової продукції рослинництва і тваринництва. ...
 • Системи технологій у тваринництві 

  Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  Обґрунтовано необхідність глибокого вивчення технологій, що визначають напрям і ступінь прискорення науково-технічного прогресу в галузях тваринництва. Основна мета посібника — навчити економіста, менеджера, аудитора ...
 • Макроекономіка: базовий курс 

  Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
 • Управління капіталом підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методичні та практичні питання управління формуванням і використанням капіталу підприємств. Наведено основи системного управління капіталом підприємства як суб’єкта ...
 • Економіка підприємства 

  Покропивний, Сергій Федорович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Колот, Володимир Михайлович; Колот, Владимир Михайлович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999)
  Збірник містить практичні задачі та конкретні ситуації з усіх основних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних задач. Задачі мають ...
 • Бізнес-діагностика підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти бізнес-діагностики діяльності підприємств, як невід’ємної складової проектів різних напрямів. Запропоновано кілька різнопланових методик проведення ...
 • Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування 

  Покропивний, Сергій Федорович; Соболь, Сергій Миколайович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
  У другому, значно доповненому, виданні навчального посібника викладено теоретичні, методологічні й практичні питання бізнес-планування як сучасного важливого напрямку становлення та розвитку підприємництва в Україні. Подано ...
 • Оптимізація бізнес-процесів 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У навчальному посібнику послідовно та логічно викладено теоретичні, методичні й практичні питання формування та організації системи бізнес-процесів на підприємстві, рекомендації щодо її інтеграції до загальної системи ...
 • Контролінг 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування та організації системи контролінгу на підприємстві її інтеграції до загальної системи управління підвищення ефективності ...
 • Бізнес-діагностика підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  У посібнику авторського колективу викладачів кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» висвітлено ключові теоретичні, методичні та практичні аспекти здійснення ...
 • Економіка підприємства 

  Покропивний, Сергій Федорович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Колот, Володимир Михайлович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danylchenko, Serhii; Данильченко, Сергей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
  У збірнику представлено практичні завдання та ситуації з усіх основоположних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних завдань. ...
 • Економічна безпека бізнесу 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Капарулін, Іван Сергійович; Kaparulin, Ivan; Капарулин, Иван Сергеевич; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleg; Швиданенко, Олег Анатольевич; Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У навчальному посібнику висвітлено ключові теоретичні, методичні та практичні аспекти забезпечення економічної безпеки бізнесу. Висвітлено сутність, роль та передумови формування економічної безпеки підприємств. Докладно ...

View More