DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет обліково-економічний >
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20458

Назва: Базові положення облікового забезпечення управління бюджетними установами
Інші назви: Basic aspects of accounting support for budget institutions management
Базовые положения учетного обеспечения управления бюджетными учреждениями
Автори: Свірко, Світлана Володимирівна
Svirko, Svitlana
Свирко, Светлана Владимировна
Ключові слова: бюджетні установи
бухгалтерський облік
фінансовий облік
управлінський облік
облікове забезпечення управління
budget institutions
accounting
financial accounting
management accounting
accounting support of management
бюджетные учреждения
бухгалтерский учет
финансовый учет
управленческий учет
учетное обеспечение управления
Дата збереження: 2017-01-09T08:08:19Z
Дата публікації: 2016
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Свірко С. В. Базові положення облікового забезпечення управління бюджетними установами / С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 2. – С. 214–225.
Короткий огляд (реферат): Мета дослідження полягає в опрацюванні базових положень облікового забезпечення управління бюджетними установами в контексті виявлення реальних потреб антикризового управління бюджетною сферою. Методологічною основою дослідження виступили загальнонаукові (узагальнення, дедукція, індукція, абстрагування, моделювання, аналогії) та специфічні методи дослідження. У наслідок проведеного дослідження сформовано обліково-управлінські кластери фінансового обліку бюджетних установ в контексті об’єктного та інструментарного підходів. З метою створення адресного цілеспрямованого сегментарного інформаційного простору, що стане дієвим підґрунтям для прийняття ефективних та оптимальних управлінських рішень в бюджетній сфері, подальше опрацювання та поглиблення реалізації як об’єктного, так і інструментарного підходів повинно відбуватись як в межах фінансового, так і управлінського обліку бюджетних установ.
The study aims at exploring the basic aspects of accounting support for budget institutions management in the context of identifying the real needs of crisis management in budget sector. Research methodology of this study includes general methods (generalization, deduction, induction, abstraction, simulation, and analogy) and specific methods. The research results provide accounting and managerial clusters for financial accounting in budget institutions in the context of the object and instrumental approaches. Further development and implementation of the object and instrumental approaches should embrace financial and management accounting in budget institutions to form target-focused and segmented information environment. It will establish a valid framework for effective and optimal managerial decisions in budget sector.
Цель исследования заключается в разработке базовых положений учетного обеспечения управления бюджетными учреждениями в контексте выявленных реальных потребностей антикризисного управления бюджетной сферой. Методологической основой исследования выступили общенаучные (обобщение, дедукция, индукция, абстрагирование, моделирование, аналогии) и специфические методы исследования. В результате проведенного исследования сформированы учетно-управленческие кластеры финансового учета бюджетных учреждений в контексте объектного и инструментарного подходов. С целью создания адресного целенаправленного сегментарного информационного пространства, которое станет действенным основанием для принятия эффективных и оптимальных управленческих решений в бюджетной сфере, дальнейшее исследование и углубление реализации как объектного, так и инструментарного подходов должно происходить как в пределах финансового, так и управленческого учета бюджетных учреждений.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20458
ISSN: 2310-9734
Розташовується у колекціях:Випуск № 2 (28)
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
214-224.pdf525,26 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок