DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет обліково-економічний >
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20459

Назва: Аналітичне забезпечення процесу обслуговування клієнтів банків України: вимушена трансформація
Інші назви: Analytical support for the customer service process in the Ukrainian banks: forced transformation
Аналитическое обеспечение процесса обслуживания клиентов банков Украины: вынужденная трансформация
Автори: Семениченко, Юлія Костянтинівна
Semenichenko, Yuliia
Семениченко, Юлия Константиновна
Ключові слова: аналіз
маркетинг
стратегія
фінансове планування
методи
прийоми
обслуговування клієнтів
analysis
marketing
strategy
financial planning
methods
techniques
customer service
анализ
маркетинг
стратегия
финансовое планирование
методы
приемы
обслуживание клиентов
Дата збереження: 2017-01-09T08:17:20Z
Дата публікації: 2016
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Семениченко Ю. К. Аналітичне забезпечення процесу обслуговування клієнтів банків України: вимушена трансформація / Ю. К. Семениченко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 2. – С. 225–242.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена дослідженню проблем формування якісного аналітичного забезпечення процесу обслуговування клієнтів банків в умовах трансформації банківського сектору України. В роботі представлено методологію маркетингового та стратегічного аналізу банків. Зроблено критичну оцінку наукових підходів до концепцій маркетингу, виявлено новітні тенденції у технологіях клієнтоорієнтованого обслуговування. Дане дослідження розкриває зміст різних підходів до побудови системи аналізу для потреб маркетингу і стратегічного аналізу, фінансового планування банку, визначає цілі і ключові завдання даних видів аналізу, представляє класифікацію методів і прийомів економічного аналізу. Стаття має практичне значення для департаментів банків, які займаються стратегічним плануванням і аналізом банків, і загалом для банківського менеджменту. Результати дослідження можуть бути успішно використані в побудові як оптимальних стратегій управління сучасними банками України, так і антикризової методології загального аналізу діяльності банків. Робота має значний соціальний вплив на розвиток банківської науки в умовах скорочення банківського сегменту і розроблення менеджерами заходів з втримання позитивної динаміки показників діючих установ.
This article examines issues of development the high-quality analytical support for the process of bank customer service in terms of banking sector transformation in Ukraine. The paper presents the methodology of marketing and strategic analysis for banks. The author has made a critical assessment of scientific approaches to the marketing concepts, and revealed the latest trends in technology of client-oriented service. This paper reveals the content of different approaches to the development of an analytical system for the purposes of marketing and strategic analysis, and bank financial planning. It also defines the goals and key objectives for analysis, and presents classification of methods and techniques for economic analysis. The article has practical significance for the departments of banks, which are engaged in strategic planning and analysis, and for general bank management. Research results can be successfully used for the development of optimal management strategies for banks in Ukraine, and anti-crisis methodology for the general bank analysis. The work has a significant social influence on the development of banking science in the context of the banking sector contraction, and elaboration of measures for the retaining the positive dynamics of the existing institutions indicators.
Статья посвящена исследованию проблем формирования качественного аналитического обеспечения процесса обслуживания клиентов банков в условиях трансформации банковского сектора Украины. В работе представлена методология маркетингового и стратегического анализа банков. Сделана критическая оценка научных подходов к концепциям маркетинга, обнаружены новейшие тенденции в технологиях клиентоориентированного обслуживания. Данное исследование раскрывает содержание различных подходов к построению системы анализа для нужд маркетинга и стратегического анализа, финансового планирования банка, определяет цели и ключевые задачи данных видов анализа, представляет классификацию методов и приемов экономического анализа. Статья имеет практическое значение для департаментов банков, которые занимаются стратегическим планированием и анализом банков, и в целом для банковского менеджмента. Результаты исследования могут быть успешно использованы в построении как оптимальных стратегий управления современными банками Украины, так и антикризисной методологии общего анализа деятельности банков. Работа имеет значительное социальное влияние на развитие банковской науки в условиях сокращения банковского сегмента и разработки менеджерами мер по удержанию положительной динамики показателей действующих учреждений.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20459
ISSN: 2310-9734
Розташовується у колекціях:Випуск № 2 (28)
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
226-242.pdf486,28 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок