DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра мiжнародного менеджменту >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20515

Назва: Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі
Інші назви: Entrepreneurial Universities in a World Educational System
Автори: Каленюк, Ірина Сергіївна
Kalenyuk, Iryna
Каленюк, Ирина Сергеевна
Дяченко, Анастасія Леонідівна
Dyachenko, Anastasiia
Дяченко, Анастасия Леонидовна
Ключові слова: глобальне освітнє середовище
університет
підприємницький університет
диверсифікація
ендаумент-фонд
фандрейзинг
global educational system
university
entrepreneurial universities
diversification
endowment funds
fund raising
Дата збереження: 2017-01-24T09:13:25Z
Дата публікації: 2016
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Каленюк І. Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі / Ірина Каленюк, Анастасія Дяченко // Міжнародна економічна політика. – 2016. – № 2. – С. 59–76.
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку університетської діяльності, доведено становлення глобального освітнього середовища, яке характеризується зростанням ролі вищої освіти, загостренням конкуренції та трансформацією функцій сучасних університетів. Всебічно розкрито процес розширення функцій сучасних університетів, як традиційних, так і сучасних, підприємницьких. Досліджено еволюцію поглядів науковців на сутність та форми прояву підприємницьких університетів. На основі узагальнення існуючих підходів дане авторське визначення сутності підприємницького університету як суб’єкта освітньої, наукової та інших суміжних видів діяльності, який отримує фінансові ресурси із диверсифікованих джерел, розширює напрями своєї діяльності та послуг. Обґрунтовано систему розширених та основних критеріїв визначення підприємницьких університетів. До числа основних віднесено наступні: наявність значної фінансової автономії та отримання значних надходжень з недержавних та диверсифікованих джерел. Проаналізовані обсяги та структура фінансових надходжень провідних університетів світу, доведено зростання доходів від діяльності, яка є суміжною до основної (освітньої). Наведено обсяги та охарактеризовано значення міжнародних грантів у забезпеченні фінансової стійкості, матеріального стимулювання персоналу, модернізації матеріально-технічної бази, активізації й ефективізації науково-дослідної діяльності університетів. Особлива увага приділена дослідженню такого фінансового ресурсу провідних університетів світу як ендаумент-фонди, їх масштаби, специфіка та значення для посилення економічної потужності вищого навчального закладу. Доведено важливість врахування світового досвіду функціонування підприємницьких університетів в контексті розвитку та підвищення конкурентоспроможності українських вищих навчальних закладів в глобальному освітньому середовищі.
This article analyzes modern development tendencies of university activities, it proves establishing of a global educational system, which shows increasing of university education role, competition escalating and transformation of modern universities functions. It comprehensively studies the process when universities, both traditional and modern – business ones, are extending their functions. The article studies the development of scientists’ believes related to the essence and forms of entrepreneurial universities. On a basis of generalization of existing approaches, the authors give definition of the essence of entrepreneurial university as a subject of educational, scientific and other allied activities, which receive financial resources from diversified sources, extends fields of its activities and services. The foundation of the system of extended and main criteria for definition of entrepreneurial universities was laid. The main ones are the following: considerable financial autonomy and receiving the significant funding from non-governmental and diversified sources. Amounts and financial funding structure of the world leading universities were analyzed. It is proved that income from activities, which are allied with the main one (educational) activity, increases. The article provides the amounts and the significance of international grants that ensure financial firmness, financial motivation of personnel, upgrades the facilities and resources, initiation and effectiveness of scientific-research activities of universities. Special attention was paid to research of such financial resources of the world leading universities as endowment funds, their scales, features and importance to boost economic capacities of higher education establishments. It was proved that it is important to consider world experience of entrepreneurial universities’ work within development and improving the competitive performance of Ukrainian higher education establishments in global educational system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20515
ISSN: 1812-0660
Розташовується у колекціях:Випуск № 2 (25)
Кафедра мiжнародного менеджменту

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
4_Kalenyuk.pdfстаття англійською мовою318,11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Kalenyuk.pdf864,26 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок