Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Теорія дистанційного роздрібного банкінгу: класичні та новаторські концепції

Show simple item record

dc.contributor.author Шалига, Т. С.
dc.date.accessioned 2013-02-15T09:37:13Z
dc.date.available 2013-02-15T09:37:13Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Шалига Т. С. Теорія дистанційного роздрібного банкінгу: класичні та новаторські концепції / Т. С. Шалига // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 277–286. uk
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/2100
dc.description.abstract Інноваційні технології у банківництві формують прецедент для зміни поглядів на концептуальні засади теорії банківської справи. У статті досліджено основоположні категорії традиційного банкінгу та запропоновано їх актуалізацію в контексті появи нових форм обслуговування. Дистанційне банківське обслуговування (ДБО) розглянуто як альтернативну форму сучасного банкінгу, що виявляє нові підходи до ієрархії понять банківська операція, продукт та послуга. ДБО виокремлюється в складове явище роздрібного банкінгу й формує потенціал для нових теоретичних досліджень. uk
dc.description.abstract Innovations in banking create the reason for approach reviewing on fundamental background in banking theory. Research presents traditional banking basic categories with further suggestion of its banking renovation updating. Remote bank service (RBS) is discovered as alternative modern banking disclosing new approach to bank operation, product and service definition hierarchy. RBS distinguished as integral occurrence with retail banking and founds potential for new theory research. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.subject банківська операція uk
dc.subject банківський продукт uk
dc.subject банківська послуга uk
dc.subject дистанційне обслуговування uk
dc.subject роздрібний банкінг uk
dc.subject bank operation uk
dc.subject bank product uk
dc.subject bank service uk
dc.subject remote servicing uk
dc.subject retail banking uk
dc.title Теорія дистанційного роздрібного банкінгу: класичні та новаторські концепції uk
dc.type Article uk
dc.subject.udc 336.717.061 (477) uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics