DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра національної економіки та публічного управління >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21070

Название: Виклики реформи вищої освіти в Україні
Другие названия: Challenges of Higher Education Reform in Ukraine
Авторы: Усик, Віра Іванівна
Usyk, Vira
Усик, Вера Ивановна
Федорова, Анна А.
Fedorova, Anna
Ключевые слова: вища освіта
реформа
автономія
самоврядування
higher education
reform
autonomy
self-government
Submit Date: 2017-04-05T06:49:11Z
Issue Date: Mar-2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Усик В. І. Виклики реформи вищої освіти в Україні / В. І. Усик, А. А. Федорова // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. М. Соболь (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Ч. 2. – С. 259–264.
Краткий осмотр (реферат): У роботі охарактеризовано основні положення Закону України «Про вищу освіту» 2014 року та наведено наявні результати його імплементації; розроблено пропозиції щодо напрямків удосконалення вітчизняної системи вищої освіти відповідно до успішних світових практик і наявних можливостей.
The paper describes the main provisions of the Law of Ukraine «On Higher Education» in 2014 and available results of its implementation; suggestions on areas to improve the domestic higher education system in accordance with international practices and available successful facilities.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21070
ISBN: 978-966-926-069-7
Appears in Collections:Кафедра національної економіки та публічного управління

Files in This Item:

File Description SizeFormat
259-264.pdf372,33 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback