DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Юридичний інститут >
Кафедра правового регулювання економіки >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/21231

Назва: Норми Статуту Європейського кооперативного товариства як орієнтир вдосконалення українського законодавства про кооперативи
Інші назви: Norms of the European cooperative community regulations as an orientation of improvement of Ukrainian legislation about cooperatives
Автори: Балюк, Ірина Анатоліївна
Baliuk, Iryna Anatolievna
Балюк, Ирина Анатольевна
Ключові слова: кооперативи
Європейське кооперативне товариство
законодавство України
асоційовані члени
наймані працівники
структура управління
cooperative
European cooperative society
Legislation of Ukraine
associate members
employees
management structure
кооперативы
Европейское кооперативное общество
законодательство Украины
ассоциированные члены
наемные работники
структура управления
Дата збереження: 2017-04-25T07:21:52Z
Дата публікації: 2016
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Балюк І. А. Норми Статуту Європейського кооперативного товариства як орієнтир вдосконалення українського законодавства про кооперативи / І. А. Балюк // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 2. – С. 5–13.
Короткий огляд (реферат): Аналізуються норми законодавства України про кооперацію порівняно з нормами законодавства Європейського кооперативного товариства. Окреслено схожі підходи на соціальну спрямованість та завдання кооперативів, їх ролі і місця в процесі розвитку держави та подоланні економічної кризи. Визначено різні типи і види кооперативних організацій як соціально орієнтованої форми господарювання. Увага приділена основним аспектам створення та діяльності кооперативних організацій: мета, правова регламентація, умови створення, вимоги до членів кооперативу, наявність асоційованих членів, структура управління, взаємодія з найманими працівниками. З’ясовані положення українського законодавства, які регламентують діяльність кооперативних об’єднань в практичній площині; положення, які мають бути запозичені з метою вдосконалення українського законодавства про кооперацію відповідно до норм законодавства Європейського Союзу; положення, які не знайшли відображення в Статуті Європейського кооперативного товариства, втім, мають бути оформлені в Законі України «Про кооперацію» з урахуванням потреб діяльності кооперативних об’єднань України на сучасному етапі.
Norms of legislation of Ukraine on cooperation in comparison with the norms of legislation of the European Cooperative Society are analyzed. Similar approaches as to social orientation and objectives of cooperatives, their role and place in the process of development of the state and overcoming of economic crises are determined. Attention is paid to the key aspects of creation and operation of cooperative organizations: the purpose, legal regulation, conditions of creation, requirements for cooperative members, the presence of associated members, management structure, interaction with employees. Provisions of Ukrainian legislation which regulate activity of cooperative associations in practical sphere, those of them which are to be taken with aim to improve Ukrainian legislation about cooperation according to the norms of European Union, and those provisions which are not reflected in the Statute of the European Cooperative Society, but they must be included into the Law of Ukraine «On Cooperation» with due regard to the contemporary needs of activity of cooperative associations are clarified.
Анализируются нормы законодательства Украины о кооперации в сравнении с нормами законодательства Европейского кооперативного общества. Выделены схожие подходы в отношении социальной направленности и задач кооперативов, их роли и места в процессе развития государства и преодолении экономического кризиса. Определены разные типы и виды кооперативных организаций как социально ориентированной формы хозяйственной деятельности. Внимание уделено основным аспектам создания и деятельности кооперативных организаций: цель, правовая регламентация, условия создания, требования к членам кооператива, наличие ассоциированных членов, структура управления, взаимодействие с наемными работниками. Выяснены положения украинского законодательства, которые регламентируют деятельность кооперативных объединений в практической сфере; положения, которые необходимо позаимствовать с целью совершенствования украинского законодательства о кооперации соответственно к нормам законодательства Европейского Союза; положения, которые не нашли отражение в Уставе Европейского кооперативного общества, однако, должны быть оформлены в Законе Украины «О кооперации» с учетом потребностей деятельности кооперативных объединений на современном этапе.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21231
ISSN: 2312-217X
Розташовується у колекціях:№ 2
Кафедра правового регулювання економіки

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
5-13.pdf360,46 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок