DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21351

Название: Перспективні напрями розвитку статистичних методів дослідження умов праці
Авторы: Данилевич, Наталія Станіславівна
Данилевич, Наталия Станиславовна
Submit Date: 2017-05-05T07:19:02Z
Issue Date: Apr-2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Данилевич Н. С. Перспективні напрями розвитку статистичних методів дослідження умов праці / Н. С. Данилевич // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 292–294.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21351
ISBN: 978-966-926-155-7
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
292-294.pdf343,98 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback