Recent Submissions

 • Концептуальна модель інституційних передумов демократизації політичної системи України 

  Гапоненко, Віра Анатоліївна; Gaponenko, Vira; Гапоненко, Вера Анатольевна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2020-11-26)
  У дисертації представлено авторську концепцію інституційних передумов демократизації політичної системи України. Сформульовано визначення інституційних передумов демократизації як сукупності суб’єктивних та об’єктивних, ...
 • Інформаційні виклики гібридної війни: що може протиставити Україна? 

  Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна (Донецький державний університет управління, 2017-06-09)
 • Детермінанти фінансової турбулентності 

  Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
 • Причини трансформацій політичних систем: безпековий підхід 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович; Білошицький, Володимир Іванович; Biloshytskyi, Volodymyr; Крутій, Вадим Олександрович; Krutii, Vadym (ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2018)
  Політична система суспільства була й залишається головним інструментом реалізації поточних та стратегічних прагнень владних суб'єктів, полем їх активної взаємодії з соціальними групами, окремими громадянами, закордонням. ...
 • The quality of labor resources of agricultural enterprises of the Crimea and the southern regions of the Ukrainian SSR in 1945 − the early 1950s 

  Satskyi, Pavlo; Сацький, Павло Вікторович; Сацкий, Павел Викторович (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2020)
  The political decisions of the leadership of Soviet Union and Ukrainian SSR, made after the Second World War, were aimed at ensuring a uniform social and economic development of the European part of the country, taking ...
 • Reconstruction of the economy of the southern regions of the Ukrainian SSR and socio-economic revival of Crimea after the Second World War 

  Satskyi, Pavlo; Сацький, Павло Вікторович; Сацкий, Павел Викторович (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, 2020)
  The research has provided an analysis of the social and economic situation on the Crimean Peninsula after the end of the World War Second, as well as on the territory of Ukrainian SSR neighboring to it. The obtained data ...
 • Інформаційна безпека: імплементація законів Євросоюзу в законодавство України 

  Манелюк, Юрій Михайлович; Manelyuk, Yuriy; Манелюк, Юрий Михайлович (Видавничий центр «Кафедра», 2019-03-15)
 • Європейський досвід реформ місцевого самоврядування 

  Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chalyuk, Yulia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Видавничий центр «Кафедра», 2019-03-15)
 • Демократизація виборчого законодавства України в контексті євроінтеграції: основні суперечності реалізації 

  Гапоненко, Віра Анатоліївна; Gaponenko, Vira; Гапоненко, Вера Анатольевна (Видавничий центр «Кафедра», 2019-03-15)
 • Євроінтеграційна інтеграція України: інформаційно‐діджитальна складова 

  Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна (Видавничий центр «Кафедра», 2019-03-15)
 • Індекси як критерії оцінки міжнародної соціально-економічної динаміки 

  Чалюк, Юлія Олексіївна; Chalyuk, Yulia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Ужгородський національний університет, 2020)
  Стаття присвячена ролі рейтингових агентств в оцінюванні соціально-економічного розвитку України. Використання методів структурно-факторного й кластерного аналізу дало можливість автору здійснити групування та ранжування ...
 • Типологізація реформ місцевого самоврядування 

  Довганик, Надія Михайлівна; Dovhanyk, Nadiia; Довганик, Надежда Михайловна; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chalyuk, Yulia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2020)
  Світ вступив в епоху глобальної соціально-економічної кризи, якої за масштабами, глибиною і тривалістю не було після Великої депресії. Пандемія як зовнішній шок паралізувала економіку провідних держав, сприяла їхній ...
 • Національна безпека України: термінологічний баласт чи державотворча необхідність? 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович (Громадська організація «Академія політичних наук», 2017)
  Забезпечення національної безпеки є принципово новим явищем для України, що прагне стати повноцінною державою сучасного світу. Це пояснюється тим, що триває процес становлення української нації, який особливо прискорився ...
 • Політична система суспільства в умовах гібридної війни: спрямованість трансформацій 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович; Крутій, Вадим Олександрович; Krutij, Vadym; Крутий, Вадим Александрович (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2019)
  Розглянуто вплив гібридної війни на політичну систему суспільства та її клю­чові підсистеми - інституційну, нормативну, функціональну, комунікативну, духо­вно-культурну. Вказано на сутнісні зміни, що відбуваються у вказаних ...
 • Україна та Російська Федерація: духовне розмежування (на прикладі патріотичних стратагем) 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович (Громадська організація «Академія політичних наук», 2016)
  Здійснено компаративне співставлення патріотичних стратегій України та Росії, вказано на принципові відмінності між українським та російським підходами до формування цінностей патріотизму, що мають протилежно орієнтовані ...
 • Моделі державного реагування на загрози суспільно-політичній стабільності в Україні 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович; Балан, Микола Іванович; Balan, Mykola; Балан, Николай Иванович (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2020)
  Розглянуто основні моделі державного реагування на загрози суспільно-політич­ній стабільності - консервативну та адаптивну. Вказано на принципову відмінність між цими моделями - ступінь залучення громадянського суспільства ...
 • Системні засади національної безпеки України 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, Volodymyr; Смолянюк, Владимир Фёдорович (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2018)
  Досліджуються базові системні утворення у сфері національної безпеки і оборони – система національної безпеки та система забезпечення національної безпеки. Визначаються їх взаємна субординація, суб’єктна та об’єктна складові, ...
 • Геополітична динаміка ХХІ століття: наступна станція «багатополярність»? 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, V. F.; Смолянюк, Владимир Фёдорович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2010)
  У статті досліджено основні тенденції розвитку сучасної геополітики на європейському та світовому рівнях, специфіку геополітики провідних держав, необхідність її врахування в українських державотворчих реаліях. The ...
 • Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз) 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, V. F.; Смолянюк, Владимир Фёдорович (Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, 2001-10-16)
  У дисертації здійснено комплексний аналіз сутності, змісту, структури, механізмів формування та напрямів практичної реалізації військової могутності сучасної Української держави. Військова могутність розглядається як складне ...
 • Соціально-економічна інтеграція Кримського півострова із Україною у 1945–1954 рр. 

  Сацький, Павло Вікторович; Satskyi, Pavlo; Сацкий, Павел Викторович (Інститут історії України, 2019)
  У дослідженні розкрито основні складові процесу економічної інтеграції Криму із Україною, процесу, який значно прискорився і набув актуальності після завершення Другої світової війни. Для розкриття проблеми автором було ...

View More