Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-06-12T08:31:03Z
dc.date.available 2017-06-12T08:31:03Z
dc.date.issued 2017-03-21
dc.identifier.citation Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (21 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 399 с. – (До 110-річчя КНЕУ, до 25-річчя факультету МЕіМ). – Назва з титул. екрану. uk
dc.identifier.isbn 978-966-956-090-1
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21708
dc.description.abstract У збірнику представлені матеріали презентаційних доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, у яких значну увагу приділено лінгвістичному компоненту міжкультурних комунікацій, дотриманню європейських стандартів у мовній підготовці фахівців нового покоління, що передбачає широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій та усвідомлення міждисциплінарної важливості іншомовних комунікативних компетенцій у програмі інноваційного розвитку дослідницького університету. uk
dc.description.abstract The collection of the articles highlights theoretical and practical issues in the sphere of intercultural communications and outlines modern transformational trends within national language teaching strategies. Special emphasis is put on the research dealing with linguistic modelling of intercultural communication in modern globalized world whrere the academic process is viewed as a multi-dimensional entity, which embraces scientific and educational, cultural and business aspects organised around the linguistic dimension. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.title Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ uk
dc.type Book uk
dc.subject.udc 37.013.43:81:378.4 uk
dc.contributor.editor Колеснікова, Ірина Анатоліївна
dc.contributor.editor Гавриш, Михайло Михайлович
dc.contributor.editor Gvelesiani, Irina
dc.contributor.editor Синиця, І. А.
dc.contributor.editor Друзь, Юрій Михайлович
dc.contributor.editor Капуш, Алла Володимирівна
dc.contributor.editor Козловська, Лариса Степанівна
dc.contributor.editor Новацький, А.
dc.contributor.editor Капустіна, Ольга Володимирівна
dc.contributor.editor Случайна, Лариса Олександрівна
dc.contributor.editor Сюта, Г. М.
dc.contributor.editor Шевченко, Ольга Леонідівна
dc.contributor.editor Щукіна, Емма Іванівна


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics