DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет фінансово-економічний >
Кафедра фінансові ринки >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/22578

Назва: Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема сучасної макроекономіки
Інші назви: Financial accounting as an information and infrastructure subsystem of modern macroeconomics
Финансовое счетоводство как информационно-инфраструктурная подсистема современной макроэкономики
Автори: Рязанова, Надія Сергіївна
Ryazanova, Nadiya
Рязанова, Надежда Сергеевна
Федосов, Віктор Михайлович
Fedosov, Viktor
Федосов, Виктор Михайлович
Ключові слова: фінансове рахівництво
фінансовий еккаунтинґ
фінансова інформація
інформаційний атрибут фінансів
інформаційна функція корпоративних фінансів
інформаційна асиметрія фінансів
продукти й послуги фінансового рахівництва
financial accounting
financial information
information attribute of finance
information function of corporate finance
information asymmetry in finance
products and services of financial accounting
финансовое счетоводство
финансовый эккаунтинг
финанcовая информация
информационный атрибут финансов
информационная функция кор­пора­тивных финансов
информационная асимметрия финансов
продукты и услуги финансового счетоводства
Дата збереження: 2017-10-06T11:44:39Z
Дата публікації: 2017
Видавець: ДННУ "Академія фінансового управління"
Бібліографічний опис: Рязанова Н. С. Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема сучасної макроекономіки / Н. С. Рязанова, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2017. – № 1. – C. 26–51.
Короткий огляд (реферат): Стаття завершує цикл публікацій, присвячених дослідженню сутності, місця та ролі фінансового рахівництва (фінансового еккаунтинґу) в економіці інформаційного суспільства. Функціонуючи на поверхні фінансово-економічного життя у формі системної діяльності з виявлення, збору, аналітичного оброблення й надання відповідних продуктів і послуг, фінансове рахівництво поступово стає ключовим інститутом відкритої, тобто не обмеженої за доступом, інформації про фінансові відносини у суспільстві. Предмет статті – макрорівневий сегмент фінансового рахівництва, який перебуває в нерозривному взаємозв’язку з його мікрорівневим сегментом, що є результатом єдності інформаційного поля та інтегрованості фінансово-економічних відносин сучасного суспільства. У статті висвітлено теоретичний і прагматичний аспекти фінансового рахівництва сучасної макроекономіки, виявлено діалектичний зв’язок між ним та фінансами. З позицій тео­рії відкритих систем розглянуто підходи до з’ясування ролі фінансового рахівництва макрорівня у функціонуванні макроекономіки як такої системи.
This article completes the series of publications devoted to the study of the nature, the place and the role of financial accounting in the information society economy. Finance, representing the value (money) relations in a society, is part of the infrastructure of its economy, a determinant in its distribution and redistribution mechanism. Therefore, a wide range of adequate financial information is vital to all economic agents. To provide them with such information,the unique social institute of financial information – financial accounting – has objectively acquired an extensive development in the XXI century. Financial science is just beginning to study it. Functioning on the surface of the financial and economic life in the form of systematic activity on exposure, collection, analytical treatment and provision of corresponding information of products and services, financial accounting has gradually become the key institute of opened – id est with unrestricted acсess – information about financial relations in society. The subject of this paper is a macrolevel segment of financial accounting, which exists in symbiotic relationship with its other micro level segment ,that is the result of the unity of the information field and integration of financial and economic relations in the modern society. Macroeconomics is characterized by aggregated parameters, which allow to identify cause-effect relations and dependencies in the economic relations of society, to track their trends and patterns, to predict a general development of macroeconomics and its influence on microeconomics processes. Financial accounting of macroeconomics deals with collection, processing and analysis of macroeconomic data, providing all necessary analytical information to users. Financial accounting of macroeconomics, being an information subsystem of finance, has, as the subject of its activity , the value (money) distribution relationships at the macrolevel. The paper discloses theoretical and pragmatic aspects of financial accounting of modern macroeconomics and examines the dialectical interconnection between financial accounting and finance. From the standpoint of the theory of open systems, approaches to the identification of the role of financial accounting in macroeconomics as an open system are examined.
Статья завершает цикл публикаций, посвященных исследованию сущности, места и роли финансового счетоводства (финансового эккаунтинга) в экономике информационного общества. Функционируя на поверхности финансово-экономической жизни в форме сис­темной деятельности по выявлению, сбору, аналитической обработке и предоставлению соответствующих продуктов и услуг, финансовое счетоводство постепенно становится ключевым институтом открытой, то есть не ограниченной в доступе, информации о финансовых отношениях в обществе. Предмет статьи – макроуровневый сегмент финансового счетоводства, который находится в неразрывной взаимосвязи с его микроуровневым сегментом, что является результатом единства информацион­ного поля и интегрированности финансово-экономических отношений современного общества. В статье освещены теоретический и прагматический аспекты финансового счетоводства современной макроэкономики, выявлена диалектическая связь между ним и финансами. С позиций теории открытых систем рассмотрены подходы к выяснению роли финансового счетоводства макроуровня в функционировании макро­экономики как такой системы.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22578
ISSN: 2305-7645
Розташовується у колекціях:Кафедра фінансові ринки

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Fu_2017_1_5.pdf198,14 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок