Now showing items 1-1 of 1

    • Становлення правового прецеденту як джерела права 

      Бондаренко, Євгенія Ігорівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-27)
      Стаття присвячена дослідженню становлення та розвитку правового прецеденту як джерела права; проаналізовано роль і місце прецеденту серед інших джерел права в країнах загального та континентального права шляхом дослідження ...