Collections in this community

Recent Submissions

 • Облік витрат та виходу продукції цеху субпродуктів на м’ясокомбінатах 

  Коцупатрий, Михайло Миколайович; Kotsupatryy, M.; Коцупатрый, Михаил Николаевич; Кушнір, В. О.; Kushnir, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Метою дослідження є означення економічної категорії «супутня продукція», висвітлення особливостей обліку та технології виробництва супутньої продукції, у тому числі субпродуктів, дослідження сучасних способів оцінки ...
 • Калькулювання собівартості продукції м’ясо-жирового виробництва у м’ясокомбінатах 

  Кушнір, В. О.; Kushnir, V. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Метою дослідження є визначення особливостей калькулювання собівартості продукції м’ясо-жирового виробництва та вдосконалення її методики з метою підвищення правильності визначення виробничих витрат та вартості продукції. ...
 • Трансфертне ціноутворення в оподаткуванні податком на прибуток підприємств агробізнесу 

  Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, S. I.; Ковач, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті з’ясовано, що в Україні система нормативно-правового регулювання трансфертного ціноутворення формуються значною мірою під впливом Організації економічного співробітництва та розвитку і є такою, що постійно ...
 • Обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень у сфері аграрного виробництва 

  Кругла, Марина Миколаївна; Kruhla, M. N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто значення та завдання обліково-аналітичних інструментів у формуванні інформаційного забезпечення системи управління підприємства. Змістом управління є по стійне прийняття управлінських рішень, спрямованих ...
 • Методичні підходи до оцінки земельних ресурсів в обліку 

  Юрченко, Т. В.; Yurchenko, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджено основні види оцінки земельних ресурсів залежно від мети та методів її проведення. Здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регламентують порядок проведення оцінки земельних ресурсів. З’ясовано, що вартість, ...
 • Напрямки підвищення ефективності функціонування аграрних підприємств 

  Сас, Олександр Олександрович; Sas, O. O.; Сас, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У роботі досліджено актуальні проблеми підвищення ефективності діяльності агарних підприємств. Визначено найважливішими напрямками: підвищення ефективності використання ресурсів; підвищення рівня ефективності використання ...
 • Застосування інтерактивних методів у навчальному процесі на основі зв'язку науки та бізнесу 

  Білич, Анастасія Вікторівна; Bilych, A.; Билыч, Анастасия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розкрито основні методи інтерактивного навчання, використання яких стає все актуальнішим в умовах необхідної взаємодії практичного та теоретичного знання, науки та бізнесу. Наводяться також конкретні приклади ...
 • Ефективність інфраструктури аграрного ринку та її вплив на сільське господарство 

  Старіков, Олександр Юрійович; Starikov, O. Yu.; Стариков, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Запропоновано виділяти технічну і цінову ефективність інфраструктури аграрного ринку. Технічна ефективність відображає рівень витрат на одиницю продукції при її проходженні маркетинговим ланцюгом. Цінова ефективність показує ...
 • Розвиток села і соціальна відповідальність агробізнесу 

  Зарицька, Наталія Петрівна; Zarytska, N. P.; Зарицкая, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена реалізації корпоративної соціальної відповідальності великотоварними агропромисловими формуваннями, що позначається на розвитку сільських територій. Проаналізовано напрями соціальної відповідальності ...
 • Фінансово-економічне стимулювання інноваційного розвитку агробізнесу 

  Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitalii; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розкрито сутність інновацій в агробізнесі та визначено основні проблеми які стримують інноваційний розвиток. Розглянуто особливості фінансування та роль держави в інноваційному розвитку аграрного сектору. Обґрунтовано ...
 • Українські агропромислові компанії на світових фінансових ринках капіталу 

  Андрійчук, Василь Гаврилович; Andriichuk, Vasyl (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розкрито сутність української моделі розвитку сільського господарства, в основу якої покладено багатоукладність, та місце агропромислових компаній у залученні валюти на світових фінансових ринках. Проаналізовано напрями ...
 • Точне землеробство як результат інформатизації систем управління в агробізнесі 

  Савицький, Едуард Едуардович; Savytskyi, Eduard; Савицкий, Эдуард Эдуардович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті визначено сутність точного землеробства та проаналізовано його ключові характеристики. З’ясовано сучасні досягнення розвитку точного землеробства в світі. Визначено ключові чинники переходу українських виробників ...
 • Соціальна відповідальність агробізнесу у розвитку сільської території 

  Судеркін, Анатолій Миколайович; Suderkin, A. N.; Судеркин, Анатолий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено актуальність соціальної відповідальності агробізнесу для повноцінного розвитку сільських територій. Соціальна сфера є базисом сільської економіки, від її стану залежать темп і стійкість розвитку сільських ...
 • Викладач і студент-фахівець з економіки і менеджменту у системі вітчизняного освітньо-бізнесового середовища 

  Самойленко, Андрій Григорович; Samoilenko, A. H.; Самойленко, Андрей Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті встановлено, що якість української вищої освіти досить низька. Узагальнено існуючі перепони в підготовці фахівців з економіки і менеджменту, до яких відносяться слабкий рівень взаємодії підприємств з вищими ...
 • Ринок тепличного овочівництва: стан і перспективи розвитку 

  Чайка, Вячеслав Олександрович; Chaika, Viacheslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розкрито сутність поняття «ринок тепличного овочівництва». Проведено змістовний аналіз світової кон’юнктури та попиту на тепличну продукцію. Визначено місце ринку тепличного овочівництва в агробізнесі України. ...
 • Проблеми та перспективи зайнятості жінок в аграрній сфері України в умовах євроінтеграційних процесів 

  Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, V.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто сучасні особливості та проблеми зайнятості жінок в аграрній сфері України в умовах євроінтеграційних процесів. Виявлено чинники, які вливають на гендерні проблеми зайнятості в аграрній сфері України. ...
 • Практична та наукова складові навчального процесу як основа підвищення якості випускників університетів з економіки і менеджменту агробізнесу 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, S. I.; Демьяненко, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто актуальні проблеми удосконалення навчального процесу з підготовки економістів і менеджерів сфери агробізнесу. Визначено ключові напрямки цього удосконалення та акцентовано увагу на необхідності посилення ...
 • Енергетична та екологічна ефективність сільського господарства в умовах альтернативних технологій виробництва 

  Іваненко, В. Ф.; Ivanenko, V. F.; Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, F. V.; Иваненко, Федор Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто актуальні проблеми енергетичної ефективності виробництва продукції сільського господарства. Значна питома частка енергозатрат у структурі собівартості продукції обумовлює необхідність розробки сучасних ...
 • Маркетингорієнтовані кластери у розвитку логістичних систем промислових підприємств 

  Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджено закономірності еволюції підходів і концепцій у розвитку логістичних систем. Акцентовано увагу на перспективних напрямках підвищення ефективності логістичної і мережево-кластерної оптимізації взаємодії підприємств. ...
 • Еволюція торговельної політики США у глобальних координатах 

  Туролєв, Г. О.; Turolyev, G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті комплексно проаналізовано основні етапи еволюційного розвитку міжнародної торговельної політики США та розкрито фактори, що обумовлюють її трансформацію у глобальних умовах. Обгрунтовано причини домінування у ...

View More