Show simple item record

dc.contributor.authorСагайдак, Юлія Вікторівна
dc.contributor.authorSagaydak, Yuliya
dc.contributor.authorСагайдак, Юлия Викторовна
dc.date.accessioned2017-11-29T09:02:30Z
dc.date.available2017-11-29T09:02:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationСагайдак Ю. В. Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності в історико-правовій ретроспективі розвитку торгового права України та окремих країн світу / Сагайдак Юлія Вікторівна // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Юридич. ф-т ; редкол.: О. В. Солдатенко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 15. – С. 180–192.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/22787
dc.description.abstractРозглянуто легалізацію суб’єктів підприємницької діяльності в історико-правовому контексті розвитку торгового права в Україні та світі. Досліджено розвиток процедур легалізації суб’єктів підприємництва у різні соціально-економічні формації. Визначено, що процедури легалізації суб’єктів підприємництва існували на різних етапах розвитку торгового права, але відрізнялися своєю формою. Перший досвід легалізації, як комплексу процедур, що направлений на виникнення правового статусу торгового суб’єкта, був відомий ще з часів Римської імперії. Зроблено висновок, що остаточне формування відносин легалізації суб’єктів підприємництва, з урахуванням економічних прав людини, стає можливим лише із розвитком демократично-правової думки в світі та в Україні.uk
dc.description.abstractWe consider the legalization of entrepreneurs in the historical and legal context of commercial law in Ukraine and the world. Studied the development of procedures for legalizing business entities in different socio-economic formations. Determined that the legalization entities existed at various stages of development of commercial law, but different in form. The first experience of legalization, as a set of procedures aimed at the emergence of the legal status of the trading entity, has been known since Roman times. It is concluded that the final legalization of relations business entities, taking into account economic rights is possible only with the development of democratic and legal thought in the world and in Ukraine.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectлегалізаціяuk
dc.subjectлегалізація суб’єктів підприємницької діяльностіuk
dc.subjectторгове правоuk
dc.subjectгосподарське правоuk
dc.subjectправовий статусuk
dc.subjectдержавна реєстраціяuk
dc.subjectліцензуванняuk
dc.subjectРимське правоuk
dc.subjectекономічні права людиниuk
dc.subjectlegalizationuk
dc.subjectlegalization of businessesuk
dc.subjectlaw of tradeuk
dc.subjectcommercial lawuk
dc.subjectlegal statusuk
dc.subjectstate registrationuk
dc.subjectlicensinguk
dc.subjectRoman lawuk
dc.subjecteconomic rightsuk
dc.titleЛегалізація суб’єктів підприємницької діяльності в історико-правовій ретроспективі розвитку торгового права України та окремих країн світуuk
dc.title.alternativeLegalization of businesses in the historicaland legalretrospect of development law of tradein Ukraine and some countriesuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc340.13:334.722:347.7uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record