DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет фінансово-економічний >
Кафедра інвестиційної діяльності >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22910

Назва: Державне регулювання ринку інвестиційного кредиту в Україні
Інші назви: Government regulation of the investment credit market in Ukraine
Автори: Урванцева, Світлана Володимирівна
Urvantseva, Svitlana
Урванцева, Светлана Владимировна
Ключові слова: інвестиції
ринок інвестиційного кредиту
державне регулювання
методи державного регулювання
грошово-кредитна політика
investment
investment credit market
government regulation
methods of government regulation
monetary policy
Дата збереження: 2017-12-07T13:01:18Z
Дата публікації: 2017
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Урванцева С. В. Державне регулювання ринку інвестиційного кредиту в Україні / Урванцева Світлана Володимирівна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 2. – С. 186–201.
Короткий огляд (реферат): Мета дослідження. Метою роботи є комплексне дослідження системи державного регулювання ринку інвестиційного кредиту (РІК) та визначення шляхів підвищення його ефективності. Методологія. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи пізнання: сходження від абстрактного до конкретного – під час розкриття сутності державного регулювання економіки та РІК; системного підходу, абстрагування – для визначення ключових елементів формування ефективного механізму державного регулювання РІК; аналізу і синтезу, логічного узагальнення – для обґрунтування заходів підвищення дієвості державного регулювання РІК в Україні. Отримані результати. У роботі встановлено базові елементи механізму державного регулювання РІК: мету, принципи, суб’єкти та методи регулювання. В якості стратегічної мети розбудови РІК, у складі фінансового ринку, визначено створення ефективного ринку, що забезпечить перехід до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки, підтримку рівноваги інтересів його учасників, довіру до ринку та стійкі конкурентні позиції на світовому ринку. У статті запропоновано наступні принципи регулювання РІК: державного контролю; метауправління (саморегулювання); рівних можливостей; соціальної відповідальності кредитних організацій; обмеженого втручання органів регулювання ринку в ринкові відносини; єдності нормативно-правової бази та ін. Цінність дослідження.За результатами дослідження обґрунтовано заходи щодо підвищення дієвості державного регулювання РІК з їх розподілом за наступними напрямами: удосконалення нормативно-правової бази забезпечення кредитної підтримки інвестиційної діяльності; розбудова розвиненої ринкової інфраструктури; забезпечення фінансової стійкості та інформаційної прозорості банківської системи; забезпечення довгострокового цільового рефінансування банків і сприяння їх діяльності у сфері інвестиційного кредитування;визначення пріоритетних напрямів здійснення державного інвестиційного кредитування.
Research objective. The current study is aimed to explore the system of government regulation of investment credit market (ICM) and identify ways to increase its efficiency. Methodology. The research process used the general scientific methods of cognition. The ascent from abstract to specific supported the essence disclosure of government regulation of the economy and ICM. System approach and abstraction ensured revealing the basic elements of an effective mechanism of government ICM regulation. Analysis, synthesis and logic generalization approaches provided justification of measures for improvement efficiency in government regulation of ICM in Ukraine.Findings. The study identified the main elements of government ICM regulation mechanism: purpose, principles, subjects and regulation methods. The strategic aim for ICM development as a part of financial market is to ensure market efficiency that will contribute to investment and innovative model of economic development, balance of market members interests, market credibility and sustainable competitive position in the global market. The article offers the principles for ICM regulation: government control; meta-management (self-regulation); equal opportunities; social responsibility of credit institutions; limited regulators interference to the market relations; unity of the legal framework, etc. Value added. The study result substantiated measures to improve the efficiency of government ICM regulation according to the following directions: improving the regulatory framework to provide credit support for investment activities; advanced market infrastructure development; ensuring the financial stability and information transparency of the banking system; providing the long-term target refinancing for banks and their activities promotion in investment lending; determination of priorities for government investment lending.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22910
ISSN: 2310-9734
Розташовується у колекціях:Випуск № 2 (30)
Кафедра інвестиційної діяльності

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
186-201.pdf596,87 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок