DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет економіки АПК (ФЕАПК) >
Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22915

Назва: Номенклатура статей витрат м’ясо-жирового виробництва на м’ясокомбінатах та їх обґрунтування
Інші назви: The nomenclature of costs for meat and fat production at the meat processing plants and their rationale
Автори: Кушнір, Володимир Олександрович
Kushnir, Volodymyr
Ключові слова: стаття калькуляції
облік витрат
виробничі витрати
калькулювання собівартості
item of costing
costs accounting
production costs
costing
Дата збереження: 2017-12-08T09:49:11Z
Дата публікації: 2017
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Кушнір В. О. Номенклатура статей витрат м’ясо-жирового виробництва на м’ясокомбінатах та їх обґрунтування / Кушнір Володимир Олександрович // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 2. – С. 229–244.
Короткий огляд (реферат): Мета дослідження. Метою статті є дослідження існуючої номенклатури статей калькуляції витрат для її удосконалення в цілях покращення управління та пошуку шляхів зниження собівартості виробництва м’яса. Методологія. У ході дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема, метод аналізу надав можливість оцінити діючу номенклатуру статей калькуляції; методи групування і порівняння допомогли удосконалити склад статей калькуляції. Розкриття сутності кожної статті калькуляції здійснено шляхом аналітичного групування. Отримані результати. У статті розглянуто та вдосконалено номенклатуру статей витрат основного виробництва на м’ясокомбінатах – м’ясо-жирового. Встановлено, що м’ясопереробні підприємства обліковують витрати та здійснюють бюджетування діяльності м’ясо-жирового виробництва в цілому за відділенням і використовують загальноприйняту номенклатуру статей калькуляції. Обґрунтовано, що удосконалена номенклатура статей витрат м’ясо-жирового виробництва залежно від значення витрат у виробництві слугуватиме надійною базою для планування, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Запропоновано обліковувати витрати м’ясо-жирового виробництва та здійснення бюджетування діяльності м’ясокомбінатів за об’єктами обліку витрат (виробничими дільницями) та за технологічними операціями. Цінність дослідження. Отриманий результат буде корисним для застосування у практичній діяльності м’ясопереробних підприємств для пошуку шляхів зниження собівартості продукції і підвищення ефективності виробництва, а також буде вагомою інформаційною базою для потреб калькулювання, контролю, аналізу та звітності.
Research objective. The purpose of the article is to study the existing nomenclature of costs for its upgrading in order to improve the management and to search the ways of reducing the costs of meat production. Methodology. The study used the general scientific and special research methods. The analysis ensured the evaluation of the current nomenclature of costs. Grouping and method of comparing contributed to the upgrading of the costs composition. The analytical grouping supported the disclosure of the essence for each item of costing. Findings. The article reviewed and upgraded the nomenclature of production costs at the meat processing plants concerning the meat and fat production. The study concluded that the meat processing plants account the costs and fund their activities in meat and fat production according to the units, and use the standard nomenclature of costs. The study substantiated that the improved nomenclature of costs for meat and fat production depending on the value of the production costs will serve as a reliable basis for planning, accounting and production costing. The author proposed to fund activities of meat processing plants and account the costs for meat and fat production under the objects of costs accounting (production units) and the technological operations. Value added. The obtained result will be useful for the application at the meat processing plants for the reduction of the production costs and increasing the efficiency of production. This result provides the substantial information base for the costing, control, analysis and reporting.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22915
ISSN: 2310-9734
Розташовується у колекціях:Випуск № 2 (30)
Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
229-244.pdf607,96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок