DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародних фiнансiв >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23017

Назва: LGBT-Inclusion Culture: Impact on Economic Growth of the USA, China and Poland
Інші назви: ЛГБТ-інклюзивна культура: вплив на економічне зростання в США, КНР та Польщі
ЛГБТ-инклюзивная культура: влияние на экономический рост в США, КНР и Польше
Автори: Vinska, Oksana Yo.
Вінська, Оксана Йосипівна
Винская, Оксана Иосифовна
Tokar, Volodymyr V.
Токар, Володимир Володимирович
Токарь, Владимир Владимирович
Ключові слова: culture of tolerance
LGBT
economic development
human capital
inclusive economy
GDP elasticity
толерантна культура
ЛГБТ
економічний розвиток
людський капітал
інклюзивна економіка
еластичність ВВП
толерантная культура
ЛГБТ
экономическое развитие
человеческий капитал
инклюзивная экономика
эластичность ВВП
Дата збереження: 2017-12-18T08:01:01Z
Дата публікації: 2016
Видавець: Видавничий дім «ІНЖЕК»
Бібліографічний опис: Vinska O. Yo. LGBT-Inclusion Culture: Impact on Economic Growth of the USA, China and Poland / Vinska O. Yo., Tokar V. V. // Бізнес Інформ. – 2016. – № 10. – С. 54–60.
Короткий огляд (реферат): The article investigates the relationship of social values, especially tolerance, and economic progress on the basis of multidisciplinary approach. The authors propose a formula for calculating coefficient of the level of LGBT Inclusion and Diversity Culture Elasticity of GDP. The hypothesis about the impact of changes in national cultures in the direction of strengthening tolerance and inclusiveness on the volume of GDP at fixed prices is tested. The elasticity analysis is conducted for three countries, namely the United States, China and Poland, chosen in view of the availability of statistical data and the leading role of these countries at the global and regional levels in matters of socio-economic transformations affecting the formation of the institutional landscape and development models. The article evaluates the relative changes in the level of tolerance in the studied countries as a whole and in the context of socio-economic parameters, including age, type of employment, educational level and social status. As a result of the calculations there confirmed the positive LGBT Inclusion and Diversity Culture Elasticity of GDP that speaks in favor of stimulating tolerance in these countries to make effective use of human capital and accelerate economic growth.
У статті на основі мультидисциплінарного підходу досліджено взаємозв’язок соціальних цінностей, перш за все толерантності, та економічного прогресу. Авторами запропоновано формулу для розрахунку коефіцієнта еластичності ВВП за рівнем ЛГБТ-інклюзивності культури. Протестовано гіпотезу щодо впливу змін у національних культурах у напрямку посилення толерантності та інклюзивності на обсяг ВВП у фіксованих цінах. Аналіз еластичності здійснено для трьох країн, а саме: США, КНР та Польщі, які було обрано з урахуванням доступності статистичних даних та лідерської ролі цих держав на глобальному й регіональних рівнях у соціально-економічних трансформаціях, що впливають на формування інституційних ландшафтів і моделей розвитку. У статті оцінено відносні зміни в рівні толерантності в досліджуваних країнах у цілому та в розрізі соціально-економічних параметрів, зокрема віку, виду зайнятості, освітнього рівня та соціального статусу. У результаті проведених розрахунків підтверджено позитивну еластичність ВВП Польщі та КНР за рівнем ЛГБТ-інклюзивності культури, що свідчить на користь стимулювання толерантності в цих країнах для ефективного використання людського капіталу та пришвидшення економічного зростання.
В статье на основании мультидисциплинарного подхода исследована взаимосвязь социальных ценностей, прежде всего толерантности, и экономического прогресса. Авторами предложена формула для расчёта коэффициента эластичности ВВП по уровню ЛГБТ-инклюзивности культуры. Протестирована гипотеза о влиянии изменений в национальных культурах в направлении усиления толерантности и инклюзивности на объём ВВП в фиксированных ценах. Анализ эластичности проведён для трёх стран, а именно: США, КНР и Польши, выбранных с учётом доступности статистических данных и лидирующей роли этих государств на глобальном и региональных уровнях в вопросах социально-экономических трансформаций, влияющих на формирование институциональных ландшафтов и моделей развития. В статье оценены относительные изменения в уровне толерантности в исследуемых странах в целом и в разрезе социально-экономических параметров, в том числе возраста, вида занятости, образовательного уровня и социального статуса. В результате проведённых расчётов подтверждена позитивная эластичность ВВП Польши и КНР по уровню ЛГБТ-инклюзивности культуры, что свидетельствует в пользу стимулирования толерантности в этих странах с целью эффективного использования человеческого капитала и ускорения экономического роста.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23017
ISSN: 2222-4459
Розташовується у колекціях:Кафедра міжнародних фiнансiв

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
54_60.pdf375,51 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок