DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23096

Название: Скорингові карти як інструмент контролінгу кредитних ризиків банку
Авторы: Скакальський, Юрій Сергійович
Скакальский, Юрий Сергеевич
Submit Date: 2017-12-20T08:38:26Z
Issue Date: 15-Jun-2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Скакальський Ю. С. Скорингові карти як інструмент контролінгу кредитних ризиків банку [Електронний ресурс] / Скакальський Юрій Сергійович // Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 черв. 2017 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 87–89. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуті особливості контролінгу кредитних ризиків комерційних банків з використанням скорингових карт та розкрито основні проблеми їх формування. Проведено критично-порівняльний аналіз тридцяти скорингових карт різних банків та надано рекомендації щодо їх удосконалення.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23096
ISBN: 978–966–926–193–9
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
87-89.pdf233,32 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback