DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23304

Название: Державна політика у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах суспільних змін
Авторы: Ушеренко, Світлана Василівна
Submit Date: 2018-01-02T11:16:37Z
Issue Date: 10-Nov-2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Ушеренко C. В. Державна політика у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах суспільних змін / C. В. Ушеренко // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. інвест. діяльності ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 483–486. – Назва з титул. екрану.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23304
ISBN: 978-966-926-199-1
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
483-486.pdf180,78 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback