DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра економіко-математичного моделювання >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23579

Название: Моделювання потенціалу малих інноваційних підприємств
Другие названия: Modelling the potential of small innovative enterprises
Авторы: Ігнатова, Юлія Володимирівна
Ignatova, Yu. V.
Игнатова, Юлия Владимировна
Даценко, Наталія Володимирівна
Datsenko, N.
Даценко, Наталия Владимировна
Поліщук, Євгенія Анатоліївна
Polishchuk, Ye. A.
Полищук, Евгения Анатольевна
Submit Date: 2018-02-02T08:48:49Z
Issue Date: 2017
Издатель: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр"
Библиографическое описание: Ігнатова Ю. В. Моделювання потенціалу малих інноваційних підприємств / Ю. В. Ігнатова, Н. В. Даценко, Є. А. Поліщук // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 23–28.
Краткий осмотр (реферат): Розвиток малих і середніх підприємств є однією з головних задач формування та функціонування національної економіки, створення інтелектуального капіталу країни, базисом подальшого динамічного розвитку економіки. Особливе місце серед малих і середніх підприємств займають малі інноваційні підприємства — стартапи. Проте на сьогоднішній день розвиток практики стартапів в Україні перебуває на початковому етапі. Це пов'язано з високими ризиками інвестування в стартапи. Щоб подолати упередженість інвесторів, власнику стартапу необхідно провести попередню оцінку проекту та визначити потенціал свого проекту. Як потенціал такого підприємства в статті пропонується розглядати прогнозовану кількість залучених клієнтів. З цією метою було запропоновано використовувати ряд математичних моделей на основі інструментарію імітаційного моделювання. Розроблені моделі враховують закон розподілу випадкової величини надходження клієнтів і дозволяють здійснити прогноз високої точності, а отже, і оцінити інвестиційні ризики для потенційних інвесторів.
The development of small and medium enterprises is one of the main parts of formation and functioning of the national economy, the component of intellectual capital of the country, the basis for further dynamic development of the economy. Start-ups is a very considerable integral part among small and medium innovative enterprises. However, the development of start-ups in practice in Ukraine is at an early stage. This situation becomes due to the high risk of investing in start-ups. To overcome the bias of such a risk, start-up owner must conduct a preliminary assessment of the project to determine the potential of the future enterprise. In the papers, the authors suggest to consider the estimated number of new customers involved in the enterprise as a potential of business. Also, it is suggested to use a series of mathematical models based on simulation tools. The models take into account the density distribution of the random variable of the new customers of start-up. These models help to make the forecast of the potential of the start-up and thus assess investment risks for investors.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23579
ISSN: 2306-6814
Appears in Collections:Кафедра економіко-математичного моделювання

Files in This Item:

File Description SizeFormat
6.pdf221,1 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback