DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра економіко-математичного моделювання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23738

Назва: Адаптивне моделювання стратегії економічного розвитку регіону
Інші назви: Adaptive modeling strategy of economic development of the region
Адаптивное моделирование стратегии экономического развития региона
Автори: Кравченко, Тетяна Володимирівна
Kravchenko, Tetiana
Кравченко, Татьяна Владимировна
Науковий керівник: Коляда, Юрій Васильович
Ключові слова: адаптивне моделювання
комплекс динамічних економіко-математичних моделей
нейро-нечітка модель
експертна система
економічний розвиток регіону
стратегія
сценарії розвитку
ефективне управління
adaptive modeling
set of dynamic economic and mathematical models
neuro-fuzzy model
expert system
economic development of region
strategy
development scenarios
effective management
адаптивное моделирование
комплекс динамических экономико-математических моделей
нейро-нечеткая модель
экспертная система
экономическое развитие региона
стратегия
сценарии развития
эффективное управление
Дата збереження: 2018-02-15T13:26:29Z
Дата публікації: 16-тра-2016
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Кравченко Т. В. Адаптивне моделювання стратегії економічного розвитку регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Кравченко Тетяна Володимирівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2016. – 22 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень та прикладних задач адаптивного моделювання стратегії економічного розвитку регіону. У дисертації розроблено концептуальний підхід до оцінювання стратегії економічного розвитку регіону, що включає комплекс динамічних економіко-математичних моделей та інструментарій адаптивного моделювання, зокрема розроблену автором на базі нейро-нечіткої моделі експертну систему формування параметрів моделей. Розроблена експертна система дає можливість здійснити оцінювання узагальнених коефіцієнтів динамічних моделей та спрогнозувати межі можливих змін економічних показників. Запропоновано і обґрунтовано технологію прийняття рішень при виборі стратегії економічного розвитку регіону, з допомогою якої проводились модельні обчислювальні експерименти та здійснювався аналіз альтернативних сценаріїв її розвитку. Розроблено рекомендації щодо практичного використання комплексу моделей при прийняті обґрунтованих і ефективних управлінських рішень. За результатами дослідження окреслено шляхи подальшого вдосконалення засобів адаптивного моделювання із використанням динамічних економіко-математичних моделей для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень з проблем оцінювання та вибору стратегії розвитку економічної системи регіону.
Dissertation is devoted to substantiation of theoretical positions and applied problems of adaptive modeling of a strategy of a region economic development. The dissertation includes the conceptual approach to the assessment of the economic development strategy of the region that includes a set of dynamic economic and mathematical models and adaptive modeling tools, especially expert system of model parameters formation developed by the author which is based on neuro-fuzzy model. Expert system makes it possible to carry out the evaluation of generalized dynamic model factors and predict the limits of possible changes in economic indicators. Decision-making technology, when choosing a strategy of economic development of the region through which computational modeling experiments and analysis of alternative scenarios of its development were carried out, is proposed and justified in the dissertation. The recommendations for the practical use of the set of models in making reasonable and effective management decisions are worked out. The study results outline the ways of further improvement of adaptive modeling using dynamic economic and mathematical models for making reasonable management decisions on evaluation issues and selection of strategy of economic development of the region.
Диссертация посвящена обоснованию теоретических положений и прикладных задач адаптивного моделирования стратегии экономического развития региона на основе реализации разработанного комплекса динамических экономико-математических моделей и соответствующего инструментария, их практичного применения для принятия эффективных управленческих решений и поддержки процессов деятельности экономической системы в контексте динамического устойчивого развития. Выделены специфические особенности региона и очерчены концептуальные положения, что дают возможность сформировать надежную и устойчивую систему управления экономикой региона, где основной задачей является достижение желаемого состояния объекта в будущем. Определена система показателей экономического развития, которые стали основой для обоснования выбора стратегии экономического развития региона. Разработан комплекс экономико-математических моделей, в том числе экспертная система на базе нейро-нечеткой модели, для процессов оценивания и обоснования стратегии развития экономической системы региона. Экспертная система позволяет установить набор правил для оценивания обобщенных коэффициентов, дает возможность оценить обобщенные коэффициенты на основе теории нечеткой логики и спрогнозировать пределы возможных изменений экономических показателей, предоставляет возможность провести настройку параметров динамических экономико-математических моделей с учетом результатов моделирования. Для выбора стратегии развития экономической системы региона применен инструментарий адаптивного математического и нейро-нечеткого моделирования. Построены и проанализированы сценарии экономического развития региона на основе проведенных модельных экспериментов, которые базируются на использовании разработанного комплекса экономико-математических моделей. Процесс вычислительных экспериментов по поиску сценариев стратегии экономического развития региона разбит на четыре блока: в первом блоке находятся оценки обобщенных коэффициентов разработанных динамических экономико-математических моделей с помощью разработанной автором экспертной системы; во втором блоке проводится моделирование (компьютерные эксперименты) на основе найденных коэффициентов и анализируются альтернативные сценарии развития экономики региона с помощью пакета Mathcad; в третьем блоке с помощью экспертной системы на основе выбранной стратегии экономического развития региона определяются числовые или лингвистические значения факторов, на базе которых образованы обобщенные коэффициенты; в четвертом блоке на основе разработанных автором рекомендаций формируются возможные стратегии, обеспечивающие устойчивое динамическое экономическое развитие региона. Разработаны рекомендации по применению комплекса моделей для формирования стратегии экономического развития региона. Полученные результаты являются основой для дальнейшего усовершенствования экономико-математических моделей, их применения для принятия решений по проблемам аналитической и информационной поддержки процессов функционирования и выбора стратегии развития экономической системы региона.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23738
Розташовується у колекціях:Автореферати дисертацій
Кафедра економіко-математичного моделювання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Kravchenko.pdf694,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок