DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Наукова періодика КНЕУ >
Історико-політичні студії >
2017 рік >
№ 1 (7) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23868

Назва: Лаврські повірені у судочинстві Гетьманату за правління Кирила Розумовського
Інші назви: Lavra attorneys institute in the legal proceedings of Hetman state under governing of Kyrylo Rozumovskyi
Автори: Омельчук, В. В.
Omelchuk, V. V.
Ключові слова: повірений
представник за довіреністю
Генеральний військовий суд
Генеральна військова канцелярія
Гетьман
Києво-Печерська лавра
архімандрит
намісник
судовий процес
судовий спор
козаки
attorney
representative upon the power of attorney
General Military Court
General Military Office
Getman
Kyiv-Pechersk Lavra
archimandrite
governor
legal proceedings
litigation
Cossacks
поверенный
представитель по доверенности
Генеральный военный суд
Генеральная войсковая канцелярия
Гетман
Киево-Печерская лавра
архимандрит
наместник
судебный процесс
судебный спор
казаки
Дата збереження: 2018-02-26T11:56:47Z
Дата публікації: 2017
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Омельчук В. В. Лаврські повірені у судочинстві Гетьманату за правління Кирила Розумовського / Омельчук В. В. // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 1. – С. 93–105.
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано інститут лаврських повірених у судовому процесі Гетьманату за правління Кирила Розумовського. Архімандрити Києво-Печерської лаври для захисту своїх інтересів по заведеним у адміністративно-судових органах справам надавали довіреність (вірчий лист) на представництво Лаври. Повірені захищали права Києво-Печерської лаври в адміністративно-судових органах Козацької держави, як центральних (Генеральна військова канцелярія, Генеральний військовий суд, Гетьман) та місцевих (полкова канцелярія, полковий суд). Лаврські володіння та їхні управителі могли мати своїх власних повірених. В оформленні вірчих листів для представників монастиря брала участь Київська губернська канцелярія. Повірені представляли інтереси монастиря у справах майнового і політичного характеру. Лавра також призначала своїх представників без статусу повірених при веденні справ щодо служителів монастиря, зокрема управителів її володінь. Завданням таких представників було забезпечення неупередженого характеру розгляду справи. Вони детально на місці вивчали обставини справи, слідчі дії, контролювали їхню правомірність, доповідаючи про це архімандритові.
Institute of the monastery attorneys in court under the period of Getman Kyrylo Rozumovskyi is analyzed. To protect their interests in administrative and judicial cases initiated by government authorities Archimandrites of Kyiv-Pechersk Lavra gave power of attorney (credential letters) to present Lavra. Attorneys protected rights of Kyiv-Pechersk Lavra in administrative and judicial bodies of Cossack’s state, both in central (General Military Office, General Military Court, Getman) and local (regimental office, regimental court). Lavra possessions and their managers could have their own attorneys. Kyiv provincial office also participated in registering of credential letters for Monastery representatives. Attorneys represented interests of the monastery both in property and political cases. Lavra also appointed their representatives without the status of attorneys in cases upon the monastery servants, including possessions managers. Representatives had a task to ensure the impartial consideration of the case. They carefully studied the circumstances of the case in details, controlled investigation and it’s legitimacy, reporting on it course to archimandrite.
местных (полковая канцелярия, полковой суд). Лаврские владения и их управляющие могли иметь своих собственных поверенных. В оформлении верительных писем для представителей монастыря участвовала Киевская губернская канцелярия. Поверенные представляли интересы монастыря по делам имущественного и политического характера. Лавра также назначала своих представителей без статуса поверенных при ведении дел служителей монастыря, в частности управляющих ее владений. Задачей таких представителей было обеспечение беспристрастного характера рассмотрения дела. Они подробно на месте изучали обстоятельства дела, следственные действия, контролировали их правомерность, докладывая об этом архимандриту.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23868
ISSN: 2312-217X
Розташовується у колекціях:№ 1 (7)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
93-105.pdf408,08 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок