DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра історії та теорії господарства >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23869

Назва: Роль М. В. Довнар-Запольського у підвищенні правового статусу Київського комерційного інституту
Інші назви: The role of M. V. Dovnar-Zapolskyi in increasing the legal status of the Kyiv commercial institute
Автори: Чуткий, Андрій Іванович
Chutkyi, Аndrii
Ключові слова: М. В. Довнар-Запольський
Київський комерційний інститут
вищий навчальний заклад
історія України початку XX ст.
правовий статус вищого навчального закладу
M. Dovnar-Zapolskyi
Kyiv Commercial Institute
higher education establishments
history of Ukraine of the early 20th c.
legal status of the higher education establishment
М. В. Довнар-Запольский
Киевский коммерческий институт
высшее учебное заведение
история Украины начала XX в.
правовой статус высшего учебного заведения
Дата збереження: 2018-02-26T12:08:55Z
Дата публікації: 2017
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Чуткий А. І. Роль М. В. Довнар-Запольського у підвищенні правового статусу Київського комерційного інституту / Чуткий А. І. // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 1. – С. 136–150.
Короткий огляд (реферат): Досліджується питання зміни правового статусу Київського комерційного інституту від моменту його заснування у 1906 році (як Вищих комерційних курсів) до 1912 року, коли він був зрівняний у правах з державними вищими навчальними закладами. З’ясовується, що від моменту заснування цього навчального закладу він розглядався його засновником М. В. Довнар-Запольським, як вищий навчальний заклад. Однак процес юридичного набуття таких прав розтягнувся у часі. В травні 1908 року його вдалось реорганізувати на комерційний інститут, але без прав, які мали в освітньому просторі відповідні державні вищі навчальні заклади. Відповідно, почалась тривала боротьба за отримання цих прав, оскільки вони суттєво збільшували шанси випускників Київського комерційного інституту на працевлаштування в бізнесових колах країни. Лише в травні 1912 року він був зрівняний у правах з державними вишами, але процес вступу у силу цього правового положення розтягся до грудня 1912 року Доведено, що в усіх цих змінах правового і освітнього становища Київського комерційного інституту вирішальна роль належала його засновнику та першому директору — М. В. Довнар-Запольському.
The matter of changing the legal status of the Kyiv Commercial Institute from the date of its foundation in 1906 (as Graduate Commercial Courses) until 1912 when it received the same rights as other state higher education establishments is analyzed. It is revealed that since the moment of stating of this educational institution it was considered by its founder M. Dovnar-Zapol'skiy as a higher education establishment. However, the process of legal acquiring these rights extended for a long time. In May 1908, it was possible to reorganize it into the Commercial Institute, but without rights which in educational sphere corresponding state universities had. Accordingly, the lingering struggle for acquiring these rights had begun since they significantly increased chances of being employed for students of the Kyiv Commercial Institute in the business sphere of the state. Only in May 1912 the Institute received the same rights as state universities, but this legal regulation was not it force until December 1912. It is proved that M. Dovnar-Zapol'skiy, founder and first director of the Kyiv Commercial Institute, played the decisive role in all the changes pertaining to the legal status of the Kyiv Commercial Institute.
Изучается вопрос изменения статуса Киевского коммерческого института от момента его основания в 1906 году (как Высших коммерческих курсов) до 1912 года, когда он был уравнен в правах с государственными высшими учебными заведениями. Выясняется, что с момента основания этого учебного заведения он рассматривался его основателем М. В. Довнар-Запольским, как высшее учебное заведение. Однако процесс получения таких прав затянулся во времени. В мае 1908 года его удалось реорганизовать в коммерческий институт, но без прав, которые имели образовательном пространстве соответствующие государственные высшие учебные заведения. Соответственно, началась затяжная борьба за получение этих прав, поскольку они существенно увеличивали шансы выпускников Киевского коммерческого института на трудоустройство в бизнес кругах страны. Только в мае 1912 года он был сравнен в правах с государственными вузами, но процесс вступления в силу этого правового положения растянулся до декабря 1912 года. Доказано, во всех этих изменениях правового и образовательного статуса Киевского коммерческого института решающая роль принадлежала его основателю и первому директору — М. В. Довнар-Запольскому.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23869
ISSN: 2312-217X
Розташовується у колекціях:№ 1 (7)
Кафедра історії та теорії господарства

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
136-150.pdf386,9 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок