DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра мiжнародного менеджменту >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24307

Назва: Інформаційно-аналітична бізнес-модель інформаційного менеджменту ІТ-підприємства
Інші назви: Іnformational and analytical business model of information management of ІТ-enterprise
Автори: Галахова, Тетяна Олексіївна
Galahova, Tetiana
Галахова, Тетяна Алексеевна
Галахов, Євген М.
Galahov, Evgen
Ключові слова: аутсорсинг
ІТ-послуги
розподіл Пірсона
критерій Колмогорова
щільність ймовірності
функції Лапласа
outsourcing
IT services
Pearson distribution
Kolmogorov’s criterion
probability density
Laplace transform
аутсорсинг
ИТ-услуги
распределение Пирсона
критерий Колмогорова
плотность вероятности
функции Лапласа
Дата збереження: 2018-04-19T07:23:14Z
Дата публікації: 2017
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Галахова Т. О. Інформаційно-аналітична бізнес-модель інформаційного менеджменту ІТ-підприємства / Галахова Т. О., Галахов Є. М. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 94. – С. 57–71.
Короткий огляд (реферат): Проведено дослідження розподілу часового проміжку від одержання фріланс-заявки до вирішення проблеми на ІТ-підприємстві, що являється важливим індикатором якості роботи ІТ-фахівців підприємства. У результаті дослідження представлено сфери, які підпадають під фріланста проведений аналіз розподілу за популярністю видів фрілансу в Україні у сфері ІТ-послуг. Проаналізовано характерні для типової аутсорсингової IT-фірми види діяльності. Представлено модифіковану шкалу Харрінгтона, яка визначає результативність дій відносно процесів використання фріланса. Також запропоновано підходи до оцінювання якості роботи ІТ-фахівців. Для перевірки правильності гіпотези, що розподіл статистики реакції на фріланс-заявку і вирішення проблеми ІТ-фахівців підлягає під закон розподілу Пірсона, — використано критерій узгодженості Колмогорова з рівнем значущості λ = 0,01, що дозволило представити функцію щільності у вигляді розподілу Пірсона.
The study of the distribution of the time interval from the receipt of the freelance-application to the problem solving at IT-company is conducted, which is an important indicator of the quality of work of the company IT- professionals. As a result of the study, the areas covered by the freelance industry are presented and an analysis of the distribution of the freelance types’ popularity in Ukraine in the field of IT services has been conducted. The kinds of activities which are typical for standard outsourcing IT-company were analyzed. The modified Harrington scale is presented, which determines the effectiveness of the actions regarding the freelance usage. Also, the approaches of evaluating the work quality of IT professionals are proposed. To verify the correctness of the hypothesis that the distribution of the statistics of the freelance-application response and the solution of the IT professionals problem is subject to Pearson distribution law, the Kolmogorov’s criterion of relevance was used with a significance level of λ =0,01, which is allowed to present the density function in the form of the Pearson distribution.
Проведено исследование распределения временного промежутка от получения фрилансаявки к решению проблемы на ИТ-предприятии, является важным индикатором качества работы ИТ-специалистов предприятия. В результате исследования представлены сферы, подпадающие под фриланс, и проведен анализ распределения по популярности видов фриланса в Украине в сфере ИТ-услуг. Проанализированы характерные для типичной аутсорсинговой IT-компании виды деятельности. Представлена модифицированная шкала Харрингтона, которая определяет результативность действий в отношении процессов использования фриланса. Также предложены подходы к оценке оценки качества работы ИТ-специалистов. Для проверки правильности гипотезы, что распределение статистики реакции на фриланс-заявку и решение проблемы ИТ-специалистов подпадает под закон распределения Пирсона, использовано критерий согласованности Колмогорова с уровнем значимости = 0,01, что позволило представить функцию плотности в виде распределения Пирсона.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24307
Розташовується у колекціях:Випуск № 94
Кафедра мiжнародного менеджменту

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
57-71.pdf408,77 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок