2018 рік

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Локойда, К. І.; Lokoyda, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Швидке та безперервне удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій актуалізує проблему узгодження інформаційного-аналітичного забезпечення підприємства з глобальною та регіональною інформаційною інфраструктурою. ...
 • Товстенко, І. І.; Tovstenko, I.; Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У роботі здійснено порівняльний аналіз критеріїв надання послуг аутсорсингу на прикладі України та Індії. Визначено основні переваги та недоліки та встановлено основні відмінності між аутсорсерами.
 • Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна; Іщенко, Анна Володимирівна; Ищенко, Анна Владимировна; Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, V. V.; Олефиренко, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена аналізу сучасних особливостей глобального логістичного ринку та факторів, що зумовлюють його трансформацію. На основі виявленої специфіки узагальнено основні тенденції його розвитку. Також виокремлено ...
 • Пісна, О. М.; Pisna, O. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті виявлено основні причини, що призвели до негативних показників та параметрів розвитку сучасного середовища бізнес-діяльності компаній та запропоновано заходи реалізації системи адміністративно-правових (через ...
 • Загребельна, Катерина В.; Zahrebelna, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлені результати дослідження ринку нерухомості в Україні. На думку автора він має одне з ключових значень для економічної системи держави. Це обумовлено тим, що ринок забезпечує одну з базових потреб. ...
 • Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Николаевна; Іванова, Лариса Іванівна; Ivanova, Larysa; Иванова, Лариса Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Актуальність дослідження процесів управління економічною безпекою підприємства обумовлена необхідністю принципово нових підходів до її забезпечення за умов кризових явищ в економіці, розробки заходів та методів, що забезпечать ...
 • Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Куць, Н. В.; Kyc, N. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стратегічне планування діяльності фінансової установи як процес завжди передбачає прийняття багатьох стратегічних рішень, більшість з яких являють собою багатоцільові та багатокритеріальні завдання та які потребують ...
 • Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Natalia S.; Данилевич, Наталия Станиславовна; Тисячна, С. Д.; Tysiachna, S. D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття була присвячена визначенню основних функцій органу фінансового контролю. Розкрито пріоритетні завдання Державної аудиторської служби України. Наведено статистичні показники за 2014–2017 роки щодо виявлення порушень, ...
 • Олійник, А. Ю.; Oliinyk, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті обґрунтовано джерела фінансування інновацій. Досліджено різні точки зору на визначення сутнісних характеристик процесу фінансування. Виокремлено диверсифіковані підходи до структуризації джерел фінансування ...
 • Павленко, Олександр Вадимович; Pavlenko, Alexander (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто різні інтерактивні маркетингові інструменти, засновані на використанні Інтернет-технологій, як складові маркетингових комунікацій, що використовуються студентами в процесі прийняття рішень, а також ...
 • Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Зубко, Є. В.; Zubko, Ye. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено теоретичні аспекти інноваційної діяльності як ключового напряму розвитку та становлення сучасного цифрового бізнесу. Проведено ґрунтовний аналіз впровадження інноваційних технологій на підприємствах ...
 • Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Головко, Наталія; Golovko, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Дана робота спрямована на дослідження сутності такого інноваційного рішення, як блокчейн і основних переваг його впровадження на підприємствах. Об’єкт дослідження: процеси впровадження блокчейна на підприємствах. Предмет ...
 • Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lіshchynska, Victoria; Лищинская, Виктория Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено проблемі вибору базової конкурентної стратегії підприємства. Запропоновано методичний підхід до вибору конкурентної стратегії підприємства, що передбачає формування гібридних генеричних стратегій, який ...
 • Бурлуцька, О. В.; Burlutskaya, O.; Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Здійснено аналіз стратегічного становища та перспектив розвитку підприємства з використанням методики SPACE-аналізу на прикладі АСК «Укррічфлот». Визначено стратегічний вектор діяльності підприємства та проаналізовано ...
 • Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Natalia; Чухраева, Наталия Николаевна; Кісельман, В. В.; Kiselman, V. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Досліджується сутність та склад людського капіталу. Визначено, що система людського капіталу складається з наступних елементів: інтелектуальний, структурний, соціальний та ринковий капітал. Доведено, що інвестиції відіграють ...
 • Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveschenko, Viktorija; Кривещенко, Виктория Витальевна; Яковенко, Алла Казимировна; Iakovenko, A. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті показано значущість і роль логістичних чинників та інструментів у розвитку сучасних маркетингових систем, підвищенні ефективності взаємодій між учасниками мереж створення цінності для споживачів. З урахуванням ...
 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена дослідженню сутності контролінгу та ваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. Серед пайого розвитку у якості нової концепції інформації і управління. Запропонована параметрична модель ...
 • Мартинюк, Олександр І.; Martynyuk, Alexander (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено аналізу економіко-правових засад, змісту й послідовності реалізації адміністративно-територіальної реформи та організації місцевої влади в Україні. Визначено ключові умови успішного втілення адміністрат ...
 • Бернацька, Ольга О.; Bernatska, Olga; Чуб, Павло Михайлович; Chub, Pavlo; Чуб, Павел Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено зміни ключових показників розвитку економіки країни (індекс приросту ВВП, індекс приросту споживчих цін, середній курс іноземної валюти, індекс зростання реальної заробітної плати) на всіх фазах ...
 • Літвінов, Олександр С.; Litvinov, Oleksandr; Ніколаєва, Антоніна В.; Nikolaieva, Antonina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто основні світові та вітчизняні підходи щодо визначення поняття ринкової капіталізації. Зосереджено увагу на складності та багатоаспектності економічного поняття «капіталізації». Узагальнено основні підходи ...

View More