Browsing Випуск № 1 (15) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Diakiv, O.; Дяків, О.; Дякив, О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The article defines the social responsibility of the employer in the field of personneldevelopment, which covers the definition of training needs in accordance with theenterprise strategy, the choice of programs, forms and ...
 • Poplavska, Oksana; Поплавська, Оксана Миколаївна; Поплавская, Оксана Николаевна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталія Станіславівна; Данилевич, Наталия Станиславовна; Dudarenko, Yvgen; Дударенко, Євген Ю.; Дударенко, Евгений Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The article focuses on the analysis of changes occurring in the labor market and the search for ways to overcome the crisis on the labor market in Ukraine. The purpose of the article is to explore the labor market in some ...
 • Grynenko, Anatoliy; Гриненко, Анатолій Михайлович; Гриненко, Анатолий Михайлович; Kyryliuk, V. V.; Кирилюк, Володимир Вікторович; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The aim of the article is to research the process of enhancing social cohesion. The main approaches to social policy of the state that enables it to influence the level of socialcohesion are covered. In modern conditions ...
 • Данюк, Василь Макарович; Danyuk, V. M.; Данюк, Василий Макарович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто сутність соціально-економічного явища «розвиток персоналу», з’ясовано суть і значення безперервності цього процесу, проаналізовано найбільш успішні практики безперервного розвитку персоналу на прикладах передових ...
 • Михальченко, Г. Г.; Mikhalchenko, G. G.; Михальченко, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто бідність як багатогранне поняття та доведено, що особливістю сучасної бідності є те, що вона в багатьох випадках виступає гальмом майбутнього розвитку населення та країни, враховуючи її вплив на погіршення ...
 • Подлужна, Н. О.; Podluzhna, N. O.; Подлужная, Н. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розкрито основні властивості знань як основного драйверу соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Запропоновано активізацію їх прояву з метою наближення країни до стану економіки знань. Визначено ...
 • Юрчик, Г. М.; Urchi, G. M.; Юрчик, Г. Н. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті визначено наслідки інфляції для економіки, конкретизовано вплив інфляції на ринок праці залежно від її темпів. Проаналізовано динаміку та фактори інфляції в Україні. Проведено кореляційний аналіз взаємозв’язку між ...
 • Кицак, Тарас Григорович; Kizak, Tarac; Кицак, Тарас Григорьевич; Коваленко, Іван Федорович; Kovalenko, I. F.; Коваленко, Иван Фёдорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Досліджено особливості колективно-договірного регулювання оплати праці у вітчизняних реаліях. Проаналізовано сучасний стан та якість колективно-договірногопроцесу. Визначено актуальність колективно-договірного регулювання ...
 • Герасименко, Г. В.; Herasymenko, H. V.; Герасименко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Викладено авторське бачення комплексного механізму підвищення ефективності управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства. Наведено принципи, які несуть змістове навантаження як наукове підґрунтя формування, ...
 • Горемикіна, Ю. В.; Horemykina, Yu. V.; Горемыкина, Ю. В.; Калашнікова, Т. М.; Kalashnikova, T. N.; Калашникова, Т. Н. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті запропоновано концепт соціальної відповідальності місцевих органів влади. Основними елементами цього концепту є безпосередньо громада, її громадський актив; місцеві органи влади; громадськість, бізнес. А також ...
 • Олійник, О. О.; Oliinyk, O. O.; Олейник, Е. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано сучасні соціально відповідальні практики взаємодії суб’єктів господарювання з вищими навчальними закладами України. Запропоновано основні напрями та форми співпраці між бізнесом і навчальними закладами ...
 • Кир’янова, Олена Вікторівна; Kiriyanova, Olena; Кирьянова, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто сучасні тенденції корпоративної освіти, досліджено сучасніпідходи до організації навчання працівників, підкреслено важливість визначення внутрішньої мотивації працівника до навчання, визначено основні ...
 • Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, M. B.; Махсма, Мария Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Запропоновано методологічний підхід вимірювання рівня життя сільського населення на основі індексів регіонального людського розвитку. Визначено систему первиннихіндикаторів для розрахунку інтегральних індексів рівня життя ...
 • Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboeva, Irina; Волобоева, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено методологічний аспект формування та впровадження моделі компетенцій. Досліджено склад системи та умови ефективного функціонування механізму, тобто умови здатності системи до відтворення та саморозвитку. ...
 • Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Liubov; Червинская, Любовь Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено питання мобінгу персоналу як соціального явища організації, причини виникнення і наслідки. Наведено приклади вирішення даної проблеми у зарубіжних країнах. Окреслено можливі заходи щодо практичного ...
 • Швець, П. А.; Shvets, P. A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Досліджено особливості розвитку сучасного ринку праці молоді та окреслено чинники, які впливають на його стан. Обґрунтовано необхідність регулювання процесів працевлаштування молоді на ринку праці України, що визначається ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Досліджено великомасштабні й різновекторні зміни в царині зайнятості і доходів за умов становлення нової економіки, у якій інформаційно-комунікаційні, цифрові технології та мережеві принципи функціонування провідних ...
 • Придатько, Е. М.; Pridatko, E. M.; Придатько, Э. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Обґрунтовано мету процесу формування персоналу промислового підприємства. На підставі поєднання організаційного та психологічного підходів визначено сутність процесу формування персоналу промислового підприємства. Виокремлено ...
 • Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто державне регулювання міграційних процесів та визначено її як один з факторів формування сучасного ринку праці. Визначено значення державного регуювання міграції, яка має ключове значення у підтримці економічного ...
 • Турчина, Валентина Михайлівна; Turchyna, V. M.; Турчина, Валентина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено передумови і переваги впровадження інформаційних систем обліку персоналу у державних установах та у великих комерційних організаціях. Проведено огляд основних етапів їх впровадження та цілі, яких потрібно ...

Search DSpace


Browse

My Account