DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет маркетингу >
Кафедра маркетингу імені А. Ф. Павленка >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24771

Назва: Розвиток людського капіталу як найціннішого активу компанії
Інші назви: Development of human capital, as the most value active of the company
Развитие человеческого капитала как самого ценного актива компании
Автори: Данніков, Олег Володимирович
Dannikov, O. V.
Данников, Олег Владимирович
Ключові слова: Маркетинг
управління продажем
система продажу
учасники маркетингового каналу
персонал
інтелектуальний капітал
людський капітал
лідерство
поведінкова економіка
Marketing
sales management
system of sales
participants of marketing channel
personnel
intellectual capital
human capital
leadership
behavioral economics
Маркетинг
управление продажами
система продаж
участники маркетингового канала
персонал
интеллектуальный капитал
человеческий капитал
лидерство
поведенческая экономика
Дата збереження: 2018-06-12T06:51:45Z
Дата публікації: 2018
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Данніков О. В. Розвиток людського капіталу як найціннішого активу компанії / Данніков О. В. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 1. – С. 218–225.
Короткий огляд (реферат): Запропонований підхід до управління діяльністю підприємства, як процесу в рамках єдиних маркетингових, комерційних, ринкових і корпоративних цілей і стратегій. Це в свою чергу вимагає відповідних трансформацій якісних і кількісних характеристик персоналу, а саме, формування та розвиток людського капіталу, як найціннішого активу компанії. Адже саме він є одним із головних елементів здійснення програм продажу компанії, оскільки є ланкою, що пов’язує підприємства із споживачами, засобом донесення до них створених маркетингових цінностей, обличчям підприємства, постачальником інформації, шукачем нових ринків і споживачів.
Offered approach to the management by marketing and sale activity of enterprise has becoming of its auction activity for an object, as process within the framework of single marketing, commercial, market and corporate aims and strategies. It in the turn requires the proper transformations of high-quality and quantitative descriptions of auction personnel, namely, forming and development of human capital, as the most valuable asset of company. In fact exactly he is one of staples of realization of the programs of sales of company, as is a link which binds enterprises to the users, by means of report to them of the created marketing values, by the face of enterprise, supplier of information, seeker of new markets and users. Summarizing these problems in the area of sales, marketing author proposed operational decisions to resolve them by using the system of motivation trading personnel to enhancecompetitive advantage, taking into account certain aspects of the psychology of selling.The proposed approach to managing sales personnel are already selling the companyaims to establishment of trading activities as a process within a single market,komertsiynyh, market and corporate goals and strategies. This in turn requiresappropriate transformations qualitative and quantitative characteristics of sales personnel, namely, formation and development of human capital as the most valuable asset of the company.
Предложенный подход к управлению деятельностью предприятия, как процесса в рамках единых маркетинговых, коммерческих, рыночных и корпоративных целей и стратегий. Это в свою очередь требует соответствующих трансформаций качественных и количественных характеристик персонала, а именно, формирование и развитие человеческого капитала, как самого ценного актива компании. Ведь именно он является одним из главных элементов осуществления программ продаж компании, как звено, которое связывает предприятия с потребителями, посредством донесения к ним созданных маркетинговых ценностей, лицом предприятия, поставщиком информации, искателем новых рынков и потребителей.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24771
Розташовується у колекціях:Випуск № 1 (15)
Кафедра маркетингу імені А. Ф. Павленка

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Dannikov218.pdf452,07 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок