DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра економічної теорії >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24820

Название: Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства
Авторы: Зайцев, Юрій Кузьмич
Zaytsev, Yuriy
Зайцев, Юрий Кузьмич
Ключевые слова: людина
парадигма
праця
мотивація
економічна, соціальна інформативна, інноваційна, комунікативна людина
людський, інтелектуальний, соціальний капітал
економічні відносини
науково-технічна революція
суспільство знань
соціальне партнерство
економічна та соціальна поляризація
інституціональна симетрія
man
paradigm
work
motivation
human, intellectual, social capital
knowledge society
social partnership
institutional symmetry
Submit Date: 2018-06-15T11:56:59Z
Issue Date: 2013
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Библиографическое описание: Зайцев Ю. К. Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства / Ю. К. Зайцев. // Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2289. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У статті розкриваються основні чинники, напрями та тенденції трансформації парадигми визначення місця та ролілюдини, працівника, у суспільному виробництві, визначаються механізми безпосереднього зв’язку такої трансформації із розвитком продуктивних сил, економічних відносин. Значна увага у статті приділяється виявленню внутрішніх протиріч, чинників, які впливають на умови та характер формування системи економічних відносин, розуміння місця та ролі людини у процесі трансформації економіки та суспільства в Україні.
The article describes the key factors, trends and tendencies transformation paradigm defining the place and role of human worker in social production, determined by direct communication mechanisms such transformation with the development of productive forces and economic relations. Considerable attention is given in the article revealing the internal contradictions of factors that affect the condition and character of the system of economic relations, understanding the place and role of man in the process of transformation of economy and society in Ukraine.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24820
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії

Files in This Item:

File Description SizeFormat
efek_2013_2_77.pdf233,42 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback