DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24896

Назва: Сучасна структура світового ринку біотехнологій
Інші назви: Modern structure of the world market of biotechnology
Современная структура мирового рынка биотехнологий
Автори: Тіпанов, Владислав Вікторович
Tipanov, Vladyslav
Типанов, Владислав Викторович
Ткаленко, Світлана Іванівна
Tkalenko, Svitlana
Ткаленко, Светлана Ивановна
Ключові слова: біоекономіка
світовий ринок біотехнологій
біотехнологічні сегменти
кольорова класифікація біотехнологій
біомікрія
bioeconomy
world biotechnology market
biotechnological segments
color classification of biotechnologies
biomimicry
биоэкономика
мировой рынок биотехнологий
биотехнологические сегменты
цветная классификация биотехнологий
биомимикрия
Дата збереження: 2018-07-02T12:04:21Z
Дата публікації: 2018
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Тіпанов В. В. Сучасна структура світового ринку біотехнологій / Тіпанов Владислав Вікторович, Ткаленко Світлана Іванівна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 42. – С. 178–187.
Короткий огляд (реферат): У статті акцентується увага на біоекономіці, яка в умовах розвитку інформаційної економіки стала новим пріоритетним її напрямком. Авторами розглянуті найбільш типові підходів щодо типології біотехнологічних галузей, які використовуються, як національними технологічними платформами та підприємствами, так і науковцями, що досліджують біотехнологічні сегменти; проаналізовано та систематизовано різні підходи щодо класифікації світового ринку біотехнологій. Досліджено основні профільні напрямки розвитку біотехнологій та показано, які сектори економіки найбільше зацікавлені у розвитку біоекономіки. Виявлені та досліджені країни, на які припадає найбільша частка біотехнології НДДКР у приватному секторі та найбільша частка витрат на біотехнології НДДКР. Показані подальші перспективи розвитку біоекономіки на основі біотехнологій. Доведено, що найбільш потужним потенціалом майбутньої біоекономіки буде біомімікрія. Запропоновано кроки щодо розвитку біоекономіки в Україні.
The article focuses on bioeconomics, which, in the context of the development of the information economy, has become a new priority in its direction. The increase in the world population, pollution of the environment, military conflicts, and the world food problem are challenges for the further development of the world community, which can be solved with the help of bioeconomics. The future of the world economy, as well as such areas as health protection, medicine, pharmaceuticals, agriculture, industrial biotechnology, nano biotechnology, bio informatics and others will largely be determined by the level of development of biotechnologies and the newest products created with their help. The authors consider the most typical approaches to the typology of biotechnological industries, which are used, both by national and international technology platforms and enterprises, and by scientists who study biotechnological segments; more attention is paid to the color classification of the profile areas of biotechnology. The article analyzes and systematizes various approaches to the classification of the world market of biotechnologies. The authors investigated the main profile directions of biotechnology development and showed which sectors of the economy are most interested in the development of bioeconomics. The article shows that the developed countries pay the greatest attention to the development of biotechnology. These countries account for the largest share of biotechnology — R&D in the business sector; Sweden and Canada have been the leader in the last few years. Countries are identified and analyzed, which account for the largest share of biotechnology R&D in the business sector and the largest share of expenditures on biotechnology R&D. The US remains the world’s largest supplier and consumer of biotechnology in all areas. Further prospects for the development of bioeconomics based on biotechnology are shown. It is proved that biomimicry is the most powerful potential of the future bioeconomics. Proposed steps for the development of bioeconomics in Ukraine.
В статье акцентируется внимание на биоэкономике, которая в условиях развития информационной экономики стала новым приоритетным ее направлением. Авторами рассмотрены наиболее типичные подходы к типологии биотехнологических отраслей, которые используются, как национальными и международными технологическими платформами и предприятиями, так и учеными, которые исследуют биотехнологические сегменты; проанализированы и систематизированы различные подходы к классификации мирового рынка биотехнологий. Исследованы основные профильные направления развития биотехнологий и показано, какие сектора экономики наиболее заинтересованы в развитии биоэкономики. Выявлены и проанализированы страны, на которые приходится наибольшая доля биотехнологий НИОКР в частном секторе и наибольшая доля расходов на биотехнологии НИОКР. Показаны дальнейшие перспективы развития биоэкономики на основе биотехнологий. Доказано, что наиболее мощным потенциалом будущей биоэкономики является биомимикрия. Предложено шаги по развитию биоэкономики в Украине.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24896
ISSN: 2312-9298
Розташовується у колекціях:Випуск № 42
Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Tipanov 178-187.pdf456,84 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок