DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра економіки підприємств >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24903

Назва: Обґрунтування методики побудови рейтингу закладів вищої освіти для абітурієнтів та роботодавців
Інші назви: Methodology for the ranking of higher education institutions
Обоснование методики построения рейтинга вузов для абитуриентов и работодателей
Автори: Петренко, Людмила Анатоліївна
Petrenko, Liudmyla A.
Петренко, Людмила Анатольевна
Семко, Валентин Вікторович
Semko, Valentyn V.
Семко, Валентин Викторович
Юшкова, Дарія Андріївна
Yushkova, Dariia A.
Юшкова, Дария Андреевна
Ключові слова: якість освітніх послуг
академічний рейтинг
репутація університетів
quality of educational services
Academic Ranking
reputation of universities
Ukraine
качество образовательных услуг
академический рейтинг
репутация университетов
Украина
Дата збереження: 2018-07-02T14:00:43Z
Дата публікації: 2018
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Петренко Л. А. Обґрунтування методики побудови рейтингу закладів вищої освіти для абітурієнтів та роботодавців / Петренко Людмила Анатоліївна, Семко Валентин Вікторович, Юшкова Дарія Андріївна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 42. – С. 244–255.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена проблемі забезпечення і контролю якості освітніх послуг. Цілями дослідження є аналіз і узагальнення вітчизняного досвіду побудови рейтингів вузів, наступне доповнення його аналізом закордонних рейтингів і розробка пропозицій щодо методики побудови рейтингу закладів вищої освіти (ЗВО) України для абітурієнтів та роботодавців. В ході обґрунтування методики побудови рейтингу закладів вищої освіти для абітурієнтів та роботодавців запропоновано використовувати такі критерії рейтингування: 1) показник частки викладачів з вченим званням (або / та науковим ступенем) у викладацькому персоналі вузу; 2) рівень підготовки вступників, статистично вимірюваним показником якого є бал ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання); 3) частка студентів, залучених до наукової діяльності (у загальній кількості студентів у вузі); 4) частка студентів, що пройшли стажування — критерій, що свідчить про професійну підготовленість студентів / випускників університету; 5) крім статистично оцінюваних показників якості освітніх послуг, пропонується звернутись також до експертної оцінки роботодавцями професійних навичок випускників вузів.
The article is devoted to the problem of providing and controlling the quality of educational services. The objectives of the study are: 1) analysis and synthesis of domestic experience in building the ratings of universities, 2) analysis of foreign rankings, 3) development of proposals for the methodology for constructing the ranking of higher educational institutions of Ukraine for school leavers and employers. To build the ranking of higher education institutions for applicants and employers, it was suggested to use such criteria: 1) the ratio of teachers with academic rank (and / or academic degree) in the teaching staff of the university; 2) the level of preparation of entrants, a statistically measurable indicator of which is the EIE score (external independent evaluation); 3) the proportion of students involved in scientific activities (in the total number of students in a university); 4) the proportion of students who passed the internship — a criterion indicating the professional preparedness of students / graduates of the university; 5) in addition to the statistically evaluated indicators of the quality of educational services, it is also suggested that the experts assess the professional skills of graduates.
Статья посвящена проблеме обеспечения и контроля качества образовательных услуг. Целями исследования является анализ и обобщение отечественного опыта построения рейтингов вузов, следующее дополнение его анализом зарубежных рейтингов и разработка предложений по методике построения рейтинга высших учебных заведений Украины для абитуриентов и работодателей. В ходе обоснования методики построения рейтинга высших учебных заведений для абитуриентов и работодателей предложено использовать такие критерии рейтингования: 1) показатель доли преподавателей с ученым званием (и / или ученой степенью) в преподавательском персонале вуза; 2) уровень подготовки абитуриентов, статистически измеряемым показателем которого является балл ВНО (внешнего независимого оценивания); 3) доля студентов, вовлеченных в научной деятельности (в общем количестве студентов в вузе); 4) доля студентов, прошедших стажировку — критерий, свидетельствующий о профессиональной подготовленности студентов / выпускников университета; 5) кроме статистически оцениваемых показателей качества образовательных услуг, предлагается обратиться также к экспертной оценки работодателями профессиональных навыков выпускников вузов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24903
ISSN: 2312-9298
Розташовується у колекціях:Випуск № 42
Кафедра економіки підприємств

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Petrenko 244-255.pdf458,57 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок