DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра економіко-математичного моделювання >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24996

Назва: Нечіткі відношення у дослідженні інноваційного розвитку малого підприємства
Інші назви: Fuzzy relation in studies innovation of small enterprises
Автори: Піскунова, Олена Валеріївна
Piskunova, Olena
Пискунова, Елена Валерьевна
Тарасова, Людмила Григорівна
Tarasova, Liudmyla
Тарасова, Людмила Григорьевна
Шатарська, Інна Федорівна
Shatarska, Inna
Шатарская, Инна Фёдоровна
Ключові слова: нечітке відношення
нечіткий граф
нечітка множина
операції над нечіткими відношеннями
мале підприємство
інноваційна стратегія
fuzzy relation
fuzzy graph
fuzzy set
fuzzy set operations on fuzzy relation
small enterprise
innovation strategy
Дата збереження: 2018-07-11T08:10:50Z
Дата публікації: 2015
Видавець: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Бібліографічний опис: Піскунова О. В. Нечіткі відношення у дослідженні інноваційного розвитку малого підприємства / О. В. Піскунова, Л. Г. Тарасова, І. Ф. Шатарська // Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4043. – Назва з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): Досліджено проблему вибору стратегії інноваційного розвитку малого підприємства. Оскільки можливі наслідки реалізації обраної стратегії не завжди піддаються формальному поданню, то для моделювання вибору інноваційної продукції для впровадження у виробництво застосовано нечітко-множинний підхід. За допомогою нечітких множин досліджено процес вибору інновації малим підприємством серед множини альтернатив з нечіткими характеристиками на основі експертних оцінок, для чого використовувались поняття нечіткого відношення та нечіткого графа. Розглянуто випадок оцінювання можливихальтернатив на основі експертних оцінок декількох експертів з використанням операцій об’єднання та перерізу. На основі зведеної матриці експертних оцінок побудовано рейтинг видів інноваційної продукції. Досліджено задачу щодо прийняття економічних рішень, пов’язану з вибором серед множини альтернатив виду нової продукції, коли множина альтернатив характеризується низкою ознак, та крім того враховується ставлення до цієї продукції основних груп споживачів, для чого використано поняття композиції нечітких відношень.
The problem of choice of strategy of innovative development of small enterprise is investigational.Because the possible implications of the chosen strategy does not always amenable to formal submission, for the modeling of choice for introducing innovative products in the production of poorly-applied multiple approach. With fuzzy sets investigated the selection process innovation among small business set of alternatives with fuzzy characteristics based on peer reviews, which used the concept of fuzzy relations and fuzzy graph. The case evaluation of possible alternatives based on expert assessments of several experts using the operations of union and section. Based on the summary matrix of peer reviews built rating kinds of innovative products. The problem for economic decision-making related to the choice among alternatives plural form of new products, when a set of alternatives characterized by a number of features, and in addition take into account the attitude to the production of basic consumer groups, which uses fuzzy concept composition of relations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24996
ISSN: 2307-2105
Розташовується у колекціях:Кафедра економіко-математичного моделювання

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Piskunova.pdf349,98 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок