DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра національної економіки та публічного управління >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25766

Название: «Нова нормаль» китайського зростання: концепт та перспективи сучасної державної економічної політики
Другие названия: «New normal» of Chinese growth: concept and prospects of modern state economic policy
Авторы: Єфремов, Дмитро Петрович
Efremov, Dmytro
Ефремов, Дмитрий Петрович
Ключевые слова: нова нормаль
структурні реформи на боці сукупної пропозиції
економічне зростання
Китай
new normal
supply$side structural reforms
economic growth
China
Submit Date: 2018-10-04T12:53:54Z
Issue Date: 2017
Издатель: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр»
Библиографическое описание: Єфремов Д. П. «Нова нормаль» китайського зростання: концепт та перспективи сучасної державної економічної політики / Д. П. Єфремов // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 23. – С. 103–108.
Краткий осмотр (реферат): Уповільнення темпів приросту ВВП спонукало китайських лідерів до пошуку нової стратегії економічного зростання. У середині цього десятиліття КНР опинилася перед пасткою середнього рівня доходів та необхідністю переходу від екстенсивного до інноваційного зростання. Керівництво країни висунуло гасло про стратегію "нової нормалі" економічного зростання країни. Проте остаточний концепт цієї політики залишається неясним. На основі аналізу виступів публічних осіб, нормативних рішень органів влади та публікацій експертів автор статті намагається відтворити комплекс змін у різних напрямах економічної політики Китаю, які констатуюють стратегію "нової нормалі". З проведеного дослідження випливає, що нова стратегія китайського розвитку спирається на підтримання середньо-високих темпів зростання за рахунок експансії сукупного попиту, структурних реформ з боку сукупної пропозиції, захист та поглиблення глобалізації, а також на перехопленні Китаєм глобального економічного лідерства.
The slowdown in GDP growth has led Chinese leaders to seek a new economic growth strategy. In the middle of this decade, the PRC is facing a middle income trap and needs to move from extensive to innovative growth. The country's statesmen put forward a slogan of a "new normal" strategy for the country's economic growth. However, the final content of this policy remains unclear. Based on the analysis of public speeches, regulatory decisions of government bodies and expert publications, the author attempts to recreate a complex of changes in various areas of China's economic policy that constitutes the strategy of a "new normal". From the study, it follows that the new Chinese development strategy is based on maintaining medium-high growth, aggregate demand expansion, structural reforms of aggregate supply, protection and deepening of globalization, and China's interception of global economic leadership.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25766
ISSN: 2306-6814
Appears in Collections:Кафедра національної економіки та публічного управління

Files in This Item:

File Description SizeFormat
20_Yefremov.pdf244,78 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback