DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26099

Назва: Мобінг: сутність та інституційні засади захисту працівників
Інші назви: Mobbing: the Essence and the Institutional Framework for Protection of Workers
Моббинг: суть и институциональные основы защиты работников
Автори: Щетініна, Людмила Валеріївна
Shchetinina, Lyudmyla
Щетинина, Людмила Валерьевна
Рудакова, Світлана Григорівна
Rudakova, Svetlana
Рудакова, Светлана Григорьевна
Дробинська, Катерина Олегівна
Drobynska, Kateryna
Дробинская, Катерина Олеговна
Ключові слова: мобінг
психологічний тиск
психологічне насильство
мобер
конфлікт
запобігання мобінгу
mobbing
psychological pressure
psychological abuse
mobber
conflict
prevention of mobbing
моббинг
психологическое давление
психологическое насилие
моббер
конфликт
предотвращение моббинга
Дата збереження: 2018-11-02T12:10:21Z
Дата публікації: 2018
Видавець: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Бібліографічний опис: Щетініна Л. В. Мобінг: сутність та інституційні засади захисту працівників / Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Дробинська К. О. // Проблеми економіки. – 2018. – №1. – C. 315–320.
Короткий огляд (реферат): Метою цієї статті є розробка пропозицій щодо запровадження на законодавчому рівні відповідальності за здійснення мобінгу. Досліджено поняття «мобінг», причини його виникнення, індикатори прояву та наслідки для діяльності як на рівні підприємства, так і з огляду на окрему особу. Розглянуто приклади країн Європи щодо урегулювання мобінгу на законодавчому рівні, зокрема відповідальність за здійснення психологічного тиску. Базуючись на аналізі нормативно-правових документів зарубіжних країн та української правової бази, зроблено висновок про важливість вивчення проблеми психологічного насильства і боротьби з нею, у тому числі й на державному рівні. Було визначено, що наразі в Україні відсутнє законодавчо закріплене визначення поняття «мобінг», а отже, немає механізмів регулювання цього явища.
The aim of the article is to develop propositions regarding the implementation of responsibility for mobbing at the legislative level. The concept of “mobbing”, reasons for its occurrence, indicators of manifestation and consequences for the activity both at the level of the enterprise and from the point of view of an individual are explored. Examples of European countries on the regulation of mobbing at the legislative level, in particular the responsibility for psychological pressure, are considered. Based on the analysis of legal and regulatory documents of foreign countries and the Ukrainian legal framework, it is concluded that it is important to study the problem of psychological abuse and combat it, including at the state level. It is determined that now Ukraine has no legislatively fixed definition of the concept of «mobbing» and, accordingly, the mechanisms for regulating this phenomenon.
Целью статьи является разработка пропозиций относительно имплементации на законодательном уровне ответственности за моббинг. Исследованы понятие «моббинг», причины его возникновения, индикаторы проявления и последствия для деятельности как на уровне предприятия, так и с точки зрения отдельного человека. Рассмотрены примеры стран Европы по урегулированию моббинга на законодательном уровне, в частности ответственность за психологическое давление. Основываясь на анализе нормативно-правовых документов зарубежных стран и украинской правовой базы, сделан вывод о важности изучения проблемы психологического насилия и борьбы с ним, в том числе и на государственном уровне. Было определено, что сейчас в Украине отсутствует законодательно закрепленное определение понятия «моббинг» и, соответственно, механизмы регулирования данного явления.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26099
ISSN: 2222-0712
Розташовується у колекціях:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Schetinina_315.pdf358,94 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок