DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26102

Назва: Негрошова мотивація персоналу як спосіб підвищення ефективності його роботи
Інші назви: Non-Monetary Motivation of Staff as a Way to Increase Efficiency of its Work
Неденежная мотивация персонала как способ повышения эффективности его работы
Автори: Щетініна, Людмила Валеріївна
Shchetinina, Lyudmyla
Щетинина, Людмила Валерьевна
Рудакова, Світлана Григорівна
Rudakova, Svetlana
Рудакова, Светлана Григорьевна
Лобунець, Ірина Сергіївна
Lobunets, Iryna
Лобунец, Ирина Сергеевна
Ключові слова: мотивація
негрошова мотивація
теорії мотивації
motivation
non-monetary motivation
theory of motivation
мотивация
неденежная мотивация
теории мотивации
Дата збереження: 2018-11-02T12:38:53Z
Дата публікації: 2018
Видавець: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Бібліографічний опис: Щетініна Л. В. Негрошова мотивація персоналу як спосіб підвищення ефективності його роботи / Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Лобунець І. С. // Проблеми економіки. – 2018. – №2. – C. 268–275.
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено дослідженню негрошової мотивації персоналу, аналізу нематеріальних чинників впливу на підвищення продуктивності роботи персоналу. Проаналізовано наукові публікації, присвячені питанню мотивації персоналу та її впливу на ефективність роботи працівників. Досліджено наявні теорії мотивації у контексті їх застосування для негрошового стимулювання персоналу. Проаналізовано, як популярні теорії мотивації можна застосувати в контексті негрошового стимулювання. За результатами власного соціологічного дослідження було розроблено перелік рекомендацій щодо впровадження системи негрошової мотивації працівників. Дослідження кадрового порталу та власне опитування продемонструвало, що негрошові стимули мають значний вплив на продуктивність праці персоналу, дозволяють залучити особливі категорії працівників і покращити престиж компанії. Визначено важливість наявності системи негрошової мотивації, її вплив на імідж компанії в очах працівників і переваги застосування цього виду мотивації в системі з грошовим стимулюванням. На основі проаналізованої інформації створено перелік практичних порад щодо застосування нематеріального впливу на персонал. Розроблені рекомендації містять ті, що потребують фінансування з боку адміністрації компанії, а саме: навчання персоналу, введення системи бонусів, обладнання місця для відпочинку; а також ті, що є абсолютно безкоштовними: визнавати заслуги працівників, створювати сприятливий психологічний клімат та умови для кар’єрного зростання. За результатами дослідження було визначено, що ефективна система негрошової мотивації добре доповнює грошове стимулювання, покращує імідж компанії, підвищує лояльність працівників і забезпечує зростання продуктивності праці персоналу. Питання негрошового стимулювання потребує подальшого вивчення, адже мотивація працівників завжди буде актуальна для підприємств, що прагнуть стати лідерами й ефективно застосовувати такий ресурс, як персонал.
The article is dedicated to investigating non-monetary motivation of staff as well as analyzing non-material factors that influence growth of staff productivity. Scientific publications highlighting the issue of staff motivation and its influence on efficiency of employees’ work are analyzed. The existing theories of motivation are considered in the context of their using to provide non-monetary incentives for staff members. There analyzed the ways of applying popular motivation theories in the context of non-monetary incentives. Based on the results of own sociological research, the list of recommendations on introducing a system of non- monetary motivation of employees is developed. The study of the staff portal and the survey itself showed that non-monetary incentives have a significant impact on staff productivity, allow attracting special categories of employees, and improve the prestige of a company. The importance of introducing a system of non-monetary motivation, its impact on the image of a company in the eyes of employees, and the advantages of applying this type of motivation in the system of monetary incentives are determined. Using the information analyzed, a list of practical suggestions on the application of non-material incentives for staff members is created. The developed recommendations include those that require funding on the part of the administration of a company, namely: staff training, introducing a bonus system, organizing a place for recreation; as well as those that are absolutely free: recognizing merits of employees, creating a favorable psychological climate and conditions for career growth. The research results allowed to determine that an effective system of non-monetary motivation well supplements monetary incentives, improves the image of a company, increases employee loyalty, and ensures growth of staff productivity. The issue of non-monetary incentives requires further research, since motivation of employees will always be a relevant issue for enterprises seeking to become leaders and effectively use such a resource as staff.
Статья посвящена исследованию неденежной мотивации персонала, анализу нематериальных факторов влияния на повышение производительности работы персонала. Проанализированы научные публикации, посвященные вопросу мотивации персонала и его влиянию на эффективность работы сотрудников. Исследованы существующие теории мотивации в контексте их применения для неденежной стимулирования персонала. Проанализировано, как популярные теории мотивации можно применить в контексте неденежного стимулирования. По результатам собственного социологического исследования был разработан перечень рекомендаций по внедрению системы не денежной мотивации работников. Исследование кадрового портала и собственно опрос продемонстрировали, что неденежные стимулы оказывают значительное влияние на производительность труда персонала, позволяют привлечь особые категории работников и улучшить престиж компании. Определены важность наличия системы неденежной мотивации, ее влияние на имидж компании в глазах работников и преимущества применения данного вида мотивации в системе с денежным стимулированием. На основе проанализированной информации создан перечень практических советов по применению нематериального воздействия на персонал. Разработанные рекомендации включают те, которые требуют финансирования со стороны администрации компании, а именно: обучение персонала, введение системы бонусов, оборудование места для отдыха; а также те, что являются абсолютно бесплатными: признавать заслуги работников, создание благоприятного психологического климата и условий для карьерного роста. По результатам исследования было определено, что эффективная система неденежной мотивации хорошо дополняет денежное стимулирование, улучшает имидж компании, повышает лояльность сотрудников и обеспечивает рост производительности труда персонала. Вопрос неденежного стимулирования требует дальнейшего изучения, ведь мотивация работников всегда будет актуальна для предприятий, стремящихся стать лидерами и эффективно применять такой ресурс, как персонал.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26102
ISSN: 2222-0712
Розташовується у колекціях:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Shchetinina _268.pdf517,28 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок