DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра мiжнародного менеджменту >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26267

Название: Глобальні детермінанти і моделі фінансування інновацій
Авторы: Гечбая, Бадрі
Gechbaia, Badri
Панченко, Євген Григорович
Panchenko, Yevgen
Панченко, Евгений Григорьевич
Рудуха, Наталія Євгенівна
Ключевые слова: інновації
інноваційна діяльність
фінанси
банки
Європейський Союз
венчурні фонди
бізнес-янголи
інноваційне інвестування
моделі фінансування
Submit Date: 2018-11-13T08:24:21Z
Issue Date: 2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Гечбая Б. Глобальні детермінанти і моделі фінансування інновацій / Бадрі Гечбая, Панченко Євген, Рудуха Наталія // Міжнародна економічна політика. – 2018. – № 1. – С. 7–31.
Краткий осмотр (реферат): В статті розкрито концептуальні основи фінансування інноваційної діяльності в сучасних умовах. Оскільки інноваційний розвиток всіх суб’єктів глобальної економіки відіграють ключову роль у забезпеченні їх конкурентоспроможності, переважна більшість транснаціональних корпорацій і країн намагаються створити найбільш дієві варіанти фінансування інноваційної діяльності. Досліджено взаємозв’язок між різними індексами інноваційної діяльності та індикаторами розвитку національних економік. Узагальнено європейську практику фінансування інноваційної діяльності на основі аналізу регіональної програми «Горизонт-2020» та систем інноваційної локалізації. Дана характеристика законодавчих і нормативних рішень, які регламентують інноваційну діяльність в Україні. Систематизовано сучасні підходи до фінансування інноваційної діяльності і зроблено висновок про нагальну необхідність формування цілісної системи фінансування інноваційної діяльності. Аналіз світового досвіду інноваційного менеджменту в розвинутих країнах і провідних глобальних компаніях свідчить про доцільність використання альтернативних джерел фінансування інноваційної діяльності на конкретних стадіях циклу створення та реалізації нововведень. На прикладі розвинутих країн виявлені можливості державної підтримки діяльності інноваційно орієнтованих фірм. Предметом спеціального дослідження стала діяльність бізнес-ангелів і венчурних фондів щодо підтримки радикальних інновацій. Виявлені проблеми і обґрунтовані напрями посилення впливу міжнародних і національних банків у фінансуванні інноваційної діяльності. В заключній частині статті на основі порівняльного аналізу структури фінансування НДДКР по окремим країнам і секторам запропоновані пропозиції щодо визначенні пріоритетних напрямів фінансування інновацій.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26267
ISSN: 1811-9824
Appears in Collections:Випуск № 1 (28)
Кафедра мiжнародного менеджменту

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2018_1_ Badri.pdf477,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback