DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет фінансово-економічний >
Кафедра фiнансiв >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26371

Назва: Вимір ефективності в системі управління державними фінансами: світовий досвід та імплементація в Україні
Інші назви: Performance measurement in public finance management: global experience and implementation in Ukraine
Измерение эффективности в системе управления государственными финансами: мировой опыт и имплементация в Украине
Автори: Котіна, Ганна Михайлівна
Kotina, Anna
Котина, Анна Михайловна
Степура, Марина Михайлівна
Stepura, Marina
Степура, Марина Михайловна
Рудик, Наталія Василівна
Rudyk, Nataliia
Рудик, Наталия Васильевна
Ключові слова: основні показники ефективності
макрофінансові індикатори
стабільний розвиток
система управління державними фінансами
публічні фінанси
нова система менеджменту публічних фінансів
key performance indicators
macrofinance indicators
stable development
public financial management system
public finance
new public finance management system
ключевые показатели эффективности
макрофинансовые индикаторы
стабильное развитие
система управления государственными финансами
публичные финансы
новая система менеджмента публичных финансов
Дата збереження: 2018-11-22T08:24:51Z
Дата публікації: 2018
Видавець: ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
Бібліографічний опис: Котіна Г. М. Вимір ефективності в системі управління державними фінансами: світовий досвід та імплементація в Україні / Котіна Г. М., Степура М. М., Рудик Н. В. // Економіка розвитку. – 2018. – № 2. – С. 49–61.
Короткий огляд (реферат): Досліджено наявну практику моніторингу та аналізу ключових показників ефективності (англ. "key performance indicators" (KPI)) та макрофінансових індикаторів у системі державного управління. Встановлено сутність та важливість розуміння дефініції "ефективність". Визначено критерії ефективності державного управління, що різняться залежно від сфери відносин у суспільстві: для економіки це підвищення продуктивності праці, якості товарі, їх інноваційності; для суспільства – соціальна справедливість, для політики – агреговані показники соціально-економічного розвитку як результату управління. Досліджені практики застосування інструментів управління приватного сектора для їх адаптації та імплементації на макрорівні. Проаналізовано місце та роль KPI в процесі управління державними фінансами. Зазначено пріоритетні напрями формування нової системи управління публічними фінансами. Вона буде базуватися на чіткості та реальності поставлених цілей та якісному виконанні поставлених показників. Досліджено світовий досвід та міжнародні практики управління публічними фінансами. Систематизовано, аргументовано та проаналізовано систему КРІ органів ДФС України, рівень її імплементації та виконання станом на 2018 рік у порівнянні з оголошеним стратегічним планування. Обґрунтовано основні заходи стратегії реформування системи управління державними фінансами з метою сталого розвитку економіки України.
The current practice of monitoring and analysis of key performance indicators (KPI) and macrofinance indicators in the public administration system has been studied. The essence and importance of understanding the definition of performance have been identified. The criteria for the performance of public administration have been determined, which differ depending on the sphere of relations in society: for the economy this is an increase in labor productivity, product quality, and innovation; for society it is social justice; for policy these are aggregated indicators of socio-economic development as a result of management. The practice of applying private sector management tools has been studied in terms of their adaptation and implementation at the macro level. The place and role of KPI in the process of public finance management have been analyzed. The priority directions of forming a new public financial management system have been indicated. The new system will be based on the clarity and reality of the goals set and the qualitative implementation of the indicators set. The world experience and international practices of public finance management have been explored. The KPI system of the SFS bodies of Ukraine, the level of its implementation and including that as of 2018 in comparison with the announced strategic planning have been systematized, reasoned and analyzed. The main activities of the strategy for reforming the public financial management system for sustainable development of the Ukrainian economy have been substantiated.
Исследована имеющаяся практика мониторинга и анализа ключевых показателей эффективн ости (англ. "key performance indicators" (KPI)) и макрофинансовых индикаторов в системе государственного управления. Установлена сущность и важность понимания дефиниции "эффективность". Определены критерии эффективности государственного управления, которые различаются в зависимости от сферы отношений в обществе: для экономики это повышение производительности труда, качества товара, их инновационности; для общества – социальная справедливость, для политики – агрегированные показатели социально-экономического развития как результата управления. Исследованы практики применения инструментов управления частного сектора для их адаптации и имплементации на макроуровне. Проанализированы место и роль KPI в процессе управления государственными финансами. Указаны приоритетные направления формирования новой системы управления публичными финансами. Она будет базироваться на четкости и реальности поставленных целей и качественном выполнении поставленных показателей. Исследован мировой опыт и международные практики управления общественными финансами. Систематизирована, аргументирована и проанализирована система KPI органов ГФС Украины, уровень ее имплементации и выполнения по состоянию на 2018 год в сравнении с объявленным стратегическим планированием. Обоснованы основные мероприятия стратегии реформирования системы управления государственными финансами в целях устойчивого развития экономики Украины.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26371
ISSN: 1683-1942
Розташовується у колекціях:Кафедра фiнансiв

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
e182kot.pdf564,84 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок