DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет фінансово-економічний >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26543

Назва: CVP-аналіз: традиційний та управлінський підходи
Інші назви: Analysis: Traditional and Managerial Approaches
CVP-анализ: традиционный и управленческий подходы
Автори: Бабяк, Наталія Дмитрівна
Babiak, Nataliya
Бабяк, Наталия Дмитриевна
Іванюк, Катерина Богданівна
Ivaniuk, Kateryna
Иванюк, Екатерина Богдановна
Ключові слова: CVP-аналіз
точка беззбитковості
управлінський облік
контролінг витрат
прибуток
постійні витрати
традиційний підхід
управлінський підхід
процесно-орієнтований підхід
CVP analysis
break-even point
managerial accounting
costs controlling
profit
fixed costs
traditional approach
managerial approach
process-oriented approach
CVP-анализ
точка безубыточности
управленческий учет
контроллинг затрат
прибыль
постоянные расходы
традиционный подход
управленческий подход
процессно-ориентированный подход
Дата збереження: 2018-11-30T11:45:03Z
Дата публікації: 2015
Видавець: Харківський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Бабяк Н. Д. CVP-аналіз: традиційний та управлінський підходи / Бабяк Н. Д., Іванюк К. Б. // Бізнес Інформ. – 2015. – № 8. – С. 272–276.
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено один з методів управління прибутком – «CVР-аналіз». Основну увагу зосереджено на розробці теоретичних і практичних рекомендацій, що забезпечать полегшення практичного використання вітчизняними підприємствами інструментарію CVР-аналізу. Для цього розкрито особливості даного інструменту контролінгу витрат, визначено проблемні моменти його використання в практичній діяльності підприємств. Для подолання певних обмежень у використанні CVP-аналізу, покращення його ефективності пропонується застосовувати управлінський підхід до даного інструменту, який відрізняється від традиційного процесом розподілу постійних витрат на види продукції. Також, як альтернатива традиційному підходу до CVP-аналізу, у статті пропонується використання процесно-орієнтованого методу, який базується на використанні різних кост-драйверів для поділу витрат. У зв’язку з цим запропоновано модифіковану формулу для визначення точки беззбитковості за процесно-орієнтованим підходом до CVP-аналізу. Для сучасних науковців і практиків застосування даного інструменту має стати викликом і поштовхом для його подальших модифікацій з метою збільшення адаптивності методу та пристосування до економічних реалій.
The article researches one of the methods for profit management – «CVP analysis». The article mainly focuses on the development of theoretical and practical recommendations that provide lightening to the practical use of the CVP analysis tools by domestic enterprises. With this aim features of the indicated tool for costs controlling have been disclosed, issues for its use in practical activities of enterprises have been identified. In order to overcome certain limitations in using CVP analysis, as well as to improve its efficiency, has been proposed to apply the managerial approach to this tool, which differs from the traditional approach by the process of fixed costs allocation as for product kinds. Also, as an alternative to the traditional approach to CVP analysis, the article proposes the use of process-oriented method, which is based on using different cost drivers for the allocation of fixed costs. In connection with this a modified formula for determining the break-even point according to process-oriented approach to CVP analysis has been proposed. Use of this tool should be a challenge for the contemporary scholars and practitioners as well as an impetus for its further modifications to increase the adaptability of the method and its adaptivity to economic realities.
В статье исследован один из методов управления прибылью – «CVР-анализ». Основное внимание сосредоточено на разработке теоретических и практических рекомендаций, обеспечивающих облегчение практического использования отечественными предприятиями инструментария CVР-анализа. Для этого раскрыты особенности данного инструмента контроллинга затрат, определены проблемные моменты его использования в практической деятельности предприятий. Для преодоления определенных ограничений в использовании CVP-анализа, улучшения его эффективности предлагается применять управленческий подход к данному инструменту, который отличается от традиционного процессом распределения постоянных затрат на виды продукции. Также, как альтернатива традиционному подходу к CVP-анализу, в статье предлагается применение процессно-ориентированного метода, который базируется на использовании различных кост-драйверов для разнесения постоянных расходов. В связи с этим предложена модифицированная формула для определения точки безубыточности согласно процессно-ориентированному подходу к CVP-анализу. Для современных ученых и практиков применение данного инструмента должно стать вызовом и толчком для его дальнейших модификаций с целью увеличения адаптивности метода и приспособления к экономическим реалиям.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26543
ISSN: 2222-4459
Розташовується у колекціях:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
binf_B_43.pdf396,58 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок