DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра бізнес-економіки та підприємництва >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26623

Название: Інтелектуальні драйвери адаптації сучасних підприємств в умовах «Індустрії 4.0»
Авторы: Сагайдак, Михаил Петрович
Sagaidak, Mikhail
Сагайдак, Михаил Петрович
Криворучкіна, Олена Володимирівна
Kryvoruchkina, Olena
Криворучкина, Елена Владимировна
Ключевые слова: адаптація
«Індустрія 4.0»
компетенції
компетентності
інтелектуальні драйвери
адаптация
«Индустрия 4.0»
компетенции
компетентности
интеллектуальные драйверы
Submit Date: 2018-12-10T10:28:37Z
Issue Date: 2018
Издатель: Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи
Библиографическое описание: Сагайдак М. П. Інтелектуальні драйвери адаптації сучасних підприємств в умовах «Індустрії 4.0» [Електронний ресурс] / Сагайдак Михаил Петрович, Криворучкіна Олена Володимирівна // Фінансовий простір : електр. наук. фах. вид. / Черкас. навч.-наук. ін-т Ун-ту банк. справи ; [редкол.: О. І. Барановський (голов. ред.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Черкаси, 2018. – № 2. – С. 194–201. – Режим доступу: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1802/18sm_u_4.pdf. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): Визначено принципові зміни бізнес-середовища під впливом ключових трендів «Індустрії 4.0». Актуалізовано основні інтелектуальні драйвери адаптації підприємств і прогнозну трансформацію їхньої ієрархічності. Структуровано ключові компетенції персоналу. Встановлено їхній взаємозв’язок із забезпеченням адаптації підприємств до умов Четвертої промислової революції. Обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку компетенцій майбутнього.
Определены принципиальные изменения бизнес-среды под влиянием ключевых трендов «Индустрии 4.0». Актуализированы основные интеллектуальные драйверы адаптации предприятий и прогнозную трансформацию их иерархичности. Структурированы ключевые компетенции персонала. Установлено их взаимосвязь с обеспечением адаптации предприятий к условиям Четвертой промышленной революции. Обоснованы приоритетные направления развития компетенций будущего.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26623
ISSN: 2304-1692
Appears in Collections:Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

Files in This Item:

File Description SizeFormat
18sm_4.pdf2,18 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback