DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра економіки та підприємництва >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26803

Назва: Теоретичні засади економічної стійкості підприємства
Інші назви: Theoretical principles of the enterprise economic sustainability
Теоретические основы экономической устойчивости предприятия
Автори: Люшенко, Оксана Іванівна
Lyushenko, Oksana
Люшенко, Оксана Ивановна
Ключові слова: стійкість
адаптивність
рівновага
мінливість
організаційна здатність
цільова діяльність
sustainability
adaptability
equilibrium
variability
organizational ability
target activity
устойчивость
адаптивность
равновесие
изменчивость
организационная способность
целевая деятельность
Дата збереження: 2019-01-10T08:07:17Z
Дата публікації: 2018
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Люшенко О. І. Теоретичні засади економічної стійкості підприємства / Люшенко Оксана Іванівна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 43. – С. 151–161.
Короткий огляд (реферат): У науковій статті представлено результати узагальнення наукового доробку теорії економічної стійкості та уточнення змісту поняття «економічна стійкість підприємства». Міждисциплінарний статус категорії «стійкість» зумовлює неоднозначність і суперечливість економічних інтерпретацій, що ускладнює здійснення досліджень проблематики оцінювання та забезпечення економічної стійкості за сучасних умов діяльності підприємства. На основі проведеного термінологічного аналізу, наукові позиції щодо дослідження економічної стійкості підприємства умовно розподілено на такі тематичні напрямки, як атрибутивний, результатний та забезпечуючий. Співставлення взаємопов’язаних категорій «стійкість – адаптивність – мінливість – рівновага» дозволило представити уточнене авторське визначення економічної стійкості з урахуванням сучасної специфіки середовища господарювання підприємства.
The scientific article presents the results of the research on the theory of economic sustainability and clarification of the concept «economic sustainability of the enterprise». The interdisciplinary status of the category «sustainability» causes the ambiguity and contradictory nature of the economic definitions, which complicates research of such issues as evaluation and ensurance of economic sustainability under the current conditions of the enterprise. On the basis of the conducted terminological analysis, the scientific positions regarding the study of economic sustainability of the enterprise are conditionally distributed to such thematic areas as attributive, productive and providing. Comparison of interrelated categories «sustainability – adaptability – variability – equilibrium» has allowed to provide a more precise author definition of economic sustainability, taking into account the current specific features of the enterprise management environment.
В научной статье представлены результаты обобщения научного наследия теории экономической устойчивости и уточнения содержания понятия «экономическая устойчивость предприятия». Междисциплинарный статус категории «устойчивость» вызывает неоднозначность и противоречивость экономических интерпретаций, что затрудняет осуществление исследований проблематики оценки и обеспечения экономической устойчивости в современных условиях деятельности предприятия. На основе проведенного терминологического анализа, научные позиции по исследованию экономической устойчивости предприятия условно разделены на следующие тематические направления как атрибутивный, исходный и обеспечивающий. Сопоставление взаимосвязанных категорий «устойчивость – адаптивность – изменчивость – равновесие» позволило представить уточненное авторское определение экономической устойчивости с учетом современной специфики среды хозяйствования предприятия.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26803
ISSN: 2312-9298
Розташовується у колекціях:Випуск № 43
Кафедра економіки та підприємництва

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
sedu_43_14.pdf495,32 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок