DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Наукова періодика КНЕУ >
Стратегія економічного розвитку України >
2018 рік >
Випуск № 43 >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26804

Назва: Удосконалення організації обліку та контролю довгострокової дебіторської заборгованості
Інші назви: Improvement of the accounting organization and control of long-term receivables
Совершенствование организации учета и контроля долгосрочной дебиторской задолженности
Автори: Семеняка, Тетяна Володимирівна
Semenyaka, Tatiana
Семеняка, Татьяна Владимировна
Ключові слова: довгострокова дебіторська заборгованість
контроль
організація обліку
управлінські звіти
long-term receivables
control
accounting organization
management reports
долгосрочная дебиторская задолженность
контроль
организация учета
управленческие отчеты
Дата збереження: 2019-01-10T08:17:57Z
Дата публікації: 2018
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Семеняка Т. В. Удосконалення організації обліку та контролю довгострокової дебіторської заборгованості / Семеняка Тетяна Володимирівна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 43. – С. 161–170.
Короткий огляд (реферат): У статті проведено аналіз розміру та структури довгострокової дебіторської заборгованості провідних підприємств гірничозбагачувальної галузі Дніпропетровщини, за результатами якого встановлено, що даний вид заборгованості має місце на більшості із досліджуваних підприємств. Для удосконалення організації обліку довгострокової дебіторської заборгованості і контролю за її станом запропоновано форми управлінських звітів, застосування яких на підприємстві дозволить оперативно отримати інформацію щодо стану, розмірів, періодів виникнення, погашення, прострочення довгострокової дебіторської заборгованості в розрізі її видів. Встановлено, що в українському обліку не існує такого виду довгострокової дебіторської заборгованості як товарна, який має право на існування, оскільки підприємство вправі самостійно вирішувати на яких умовах йому реалізовувати продукцію, зокрема це може відбуватись і на умовах довгострокового кредитування. Обґрунтовано доцільність відображення у Балансі (Звіті про фінансовий стан) довгострокової дебіторської заборгованості у розрізі її видів з виокремленням для кожного з них окремого рядку балансу.
The article analyzes the size and structure of long-term receivables of the leading enterprises of the mining and ore mining industry of Dnipropetrovs’k region, according to the results of which it has been established that this type of indebtedness takes place in most of the investigated enterprises. To improve the organization of accounting for long-term accounts receivable and control of its condition proposed forms of management reports, the application of which at the enterprise will let us to promptly obtain information on the status, size, periods of occurrence, repayment, delay in long-term receivables in distribution of its types. It is established that in Ukrainian accounting there is not existing such type of long-term receivables as a commodity that has the right to exist because the company has the right independently to decide on what conditions it will sell its products, in particular, it can happen under the conditions of long-term lending. The expediency of displaying longterm receivables in the Balance Sheet (sheet of financial position) in distribution of its types with the allocation for each of them is a separate line of balance.
В статье проведен анализ размера и структуры долгосрочной дебиторской задолженности ведущих предприятий горно-обогатительной отрасли Днепропетровской области, по результатам которого установлено, что данный вид задолженности имеет место на большинстве исследуемых предприятий. Для совершенствования организации учета долгосрочной дебиторской задолженности и контроля за её состоянием предложены формы управленческих отчетов, применение которых на предприятии позволит оперативно получить информацию о состоянии, размерах, периодах возникновения, погашения, просрочки долгосрочной дебиторской задолженности в разрезе ее видов. Установлено, что в украинском учете не существует такого вида долгосрочной дебиторской задолженности как товарная, который имеет право на существование, поскольку предприятие вправе самостоятельно решать на каких условиях ему реализовывать продукцию, в частности это может происходить и на условиях долгосрочного кредитования. Обоснована целесообразность отражения в Балансе (отчете о финансовом состоянии) долгосрочной дебиторской задолженности в разрезе ее видов с выделением для каждого из них отдельной статьи баланса.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26804
ISSN: 2312-9298
Розташовується у колекціях:Випуск № 43

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
sedu_43_15.pdf511,67 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок