DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26856

Название: Людський фактор в процесі впровадження концепції кайдзен
Авторы: Данилевич, Наталія Станіславівна
Danylevych, Natalia S.
Данилевич, Наталия Станиславовна
Submit Date: 2019-01-14T12:24:54Z
Issue Date: Nov-2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Данилевич Н. С. Людський фактор в процесі впровадження концепції кайдзен [Електронний ресурс] / Данилевич Н. С. // Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 26–29 листоп. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – C. 110–113. – Назва з титул. екрану.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26856
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
STS_18_33.pdf266,09 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback